Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nera søker GSM-partner

BERGEN: Nera håper å kunne lansere sin første håndholdte satellittelefon før årtusenskiftet. Vilkåret er at konsernet klarer å skaffe seg en partner på GSM-siden.

Det er nytilsatt adm. direktør Bjørn Ove Skjeie i Nera ASA som sier dette til Telecom Revy.

Avventende
Nera-ledelsen har hittil vært svært tilbakeholden med å fortelle om sine planer i forbindelse med de nye lavbanesatellittsystemene. Konsernet står ikke på noen lister over offisielle terminalleverandører (telefoner), verken hos Iridium, Globalstar eller ICO. Dermed er det likevel ikke sagt at Nera forlater det viktige terminalmarkedet straks WorldPhone har utspilt sin rolle:

Terminal-ambisjoner
– Nera har en klar ambisjon om fortsatt å være med på terminalmarkedet. I løpet av første halvår vil vi treffe en avgjørelse som skal sikre Neras posisjon i dette markedet, sier Skjeie. Globalstar kan fortsatt være et aktuelt tips. Om vi velger å gå for Iridium, skulle det derimot forbause meg mye, antyder Skjeie.

Er ikke dette litt vel seint å komme på banen?
– Både ja og nei. Nera er ingen GSM-leverandør. Vi er derfor nødt til å velge en annen strategi for å løse denne biten, for eksempel å finne en samarbeidspartner.

Nera samarbeider allerede med Ericsson når det gjelder utviklingen av det regionale satellittsamarbeidet East. Nera skal stå for utviklingen av jordstasjonene, mens Ericsson skal levere de håndholdte terminalene. Å utvide samarbeidet til også å gjelde utvikling av felles mobile terminaler for de nye lavbanesatellittsystemene, er ikke aktuelt, slik vi forstår Skjeie.

Overlevelse
Å sikre konsernet et langt liv i satkommarkedet har hittil vært vel så viktig for Nera-ledelsen:

– Nera jobber mot neste generasjon satellittoperatører, som Teledesic, Astrolink, Skybridge og Celestric, med tanke på lansering av faste, høyhastighets dataterminaler når disse systemene slippes rundt år 2002.

Blant de beste
– Hvem vi vil samarbeide med, kommer vi ikke til å offentliggjøre før kontrakten er undertegnet. Den pågående dialogen bekrefter imidlertid at Neras strategi så langt har vært riktig, og at vi er i stand til å konkurrere med de beste i verden, sier Skjeie ubeskjedent.
Annonse
Stikkord: Mobil