Hopp til navigasjon Hopp til innhold

20 milliarder for år 2000

TELEGRAM: Prisen for å gjøre Norge klar for en overgang til neste årtusen er over 20 milliarder kroner. Men mange store norske bedrifter og deler av forvaltningen vil ikke bli ferdige i tide.

20,7 milliarder for å gjøre Norge klar for år 2000. Dette er hva konsulentselskapet Cap Gemini mener prosjektet vil koste Norge. Og de bedriftene og de delene av det offentlige som ikke vil klare overgangen uten problemer står for 15 prosent av brutto nasjonalprodukt i Norge, melder Bergens Tidende.

For få konsulenter
– Norske bedrifter tror nok de er bedre stilt enn de er, sier Stein-Erik Vellan, som er direktør for forretningsutvikling i Cap Gemini. Han sier også at etterspørselen etter datakonsulenter for å løse problemene er større enn tilbudet, både i USA og i Europa.

Undersøkelsen har tatt for seg bedrifter fra 4 bransjer i tillegg til offentlige etater. Vellan mener at mange bedrifter ikke har forstått hvor lite tid en har til rådighet.

– Dersom en bedrift skal si at den har kontroll med år 2000-problemet, så bør mesteparten av jobben være gjort før årsskiftet 1998/99, sier Vellan.
Annonse