Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tryggere med digitale kart

TELEGRAM: Digitale kart kan gi deg en tryggere hverdag, Men samtidig kan den nye teknologien brukes til å overvåke deg.

Ved å digitalisere kart kan man raskt lage flere varianter, såkalte temakart. Disse kan brukes til å trygge din hverdag. Men samtidig kan de nye digitale kartene brukes til å overvåke innbyggerne i kommunen.

Kommunen ser deg
– Avgiftskartene vil gi kommunen oversikt over hvilke husstander som har betalt kommunale avgifter for vann, feiing, renovasjon og kloakk, sier overingeniør Geir-Ulf Johansen i Tromsø kommune.

Dersom Datatilsynet tillater det, kan grunnkartet knyttes til Folkeregistret. Dermed har kommunen lett tilgang på demografiske opplysninger.

Tryggere
Men digitale kart kan også bidra til å skape en tryggere hverdag.

– Digitalkartene kan for eksempel hjelpe brannvesenet til å finne frem. I dag har brannvesenet kart liggende i bilene, og det er lite effektiv, sier overingeniøren.

En annen positiv effekt er at hjemmehjelp-tjenesten lettere og raskere kan skaffe seg en oversikt over de som til enhver tid trenger hjelp i et område. Byggesaker kan også behandles raskere fordi man har lettere tilgang til oppdaterte kart.