Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Siemens kjøper utrangert Motorola-utstyr

OSLO: NetCom inngikk i slutten av mars en 130 millioner kroners avtale med Siemens om oppgradering av alle de eksisterende basestasjonene i Sør-Norge med nytt Siemens-utstyr. Den virkelige avtalen er imidlertid etter det vi erfarer på hele 430 millioner kroner.

Avtalen er et resultat av et initiativ fra Siemens og ikke en vanlig anbudsrunde. Den innebærer at Siemens kjøper det to til fire år gamle utrangerte Motorola-utstyret fra NetCom for 300 millioner kroner. Dette utstyret skal så Siemens i Tyskland selge videre til «mindre avanserte» markeder.

Gjenkjøp
Avtalen innebærer en styrking av Siemens’ posisjon overfor NetCom, samtidig som NetCom får oppgradert nettet til under en tredel av den reelle prisen.

– Oppgraderingen gir oss økt kapasitet og gjør oss bedre i stand til å ta i bruk nye og viktige tilleggsfunksjoner, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom. Han vil ikke kommentere gjenkjøpsavtalen mellom NetCom og Siemens.

Teknologisk samarbeid
Siemens og Motorola innledet i 1990 et teknologisk samarbeid som fortsatt eksisterer. Dette innebærer at Siemens kan tilby Motorola-utstyr som en del av sine pakkeløsninger til mobiloperatørene. Et slikt samarbeid har også funnet sted i Norge.

– Siemens i Tyskland er ansvarlig for avtalen om retur av NetComs Motorola-utstyr. Jeg kan derfor ikke si noe om hvilke markeder dette utstyret er tenkt solgt til, sier Arne Besseberg i Siemens. Besseberg er direktør for divisjon Telecom.

Hemmeligholder
Heller ikke Besseberg vil bekrefte summen på om lag 300 milioner kroner som Siemens har betalt for det utrangerte Motorola-utstyret NetCom nå kvitter seg med.

– NetCom er en innovativ og krevende kunde som vi har samarbeidet med siden 1992. NetCom er derfor en strategisk viktig kunde for Siemens som det er svært viktig å beholde. Jeg understreker imidlertid at gjenkjøpet ikke er gjort for å blåse opp de norske salgstallene, sier Besseberg.

Stort tilleggssalg
På Siemens tyske hjemmesider ble kontrakten med norske NetCom oppgitt til 150 millioner tyske mark, eller drøyt 600 millioner kroner. Etter det Telecom Revy erfarer skyldes dette forventninger fra Siemens’ side om tilleggssalg til NetCom i årene som kommer som en følge av den avtalen som nå er inngått.

Stikkord: Mobil