Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Erstatningskrav mot SDS

TELEGRAM: Hordaland Fylkeskommune har tapt 10 millioner kroner på lønnsystemet fra Posten – Statens Datasentral. Nå krever fylkeskommunen erstatning fra leverandøren. Rikshospitalet skal også ha problemer med det samme systemet.

– Datasystemet kan ikke engang finne ut hvor mange som er ansatt i fylkeskommunen, sier en pinlig berørt informasjonsmedarbeider Irene Smørdal i Hordalands Fylkeskommune til Bergensavisen.

Også Rikstrygdeverket skal ha problemer med det samme lønnssystemet, i følge BA.

10 millioner
Problemene med lønnssystemet har ikke rammet de ansatte i Hordaland Fylkeskommune. De har fått sin lønn i rett tid. Derimot har Fylkeskommunen blitt tvunget til å utføre manuelle kontroller av hver enkelt utbetaling. Oppgaven har krevd tusenvis av overtidstimer siden systemet ble innført i 1995 og har påført fylkeskommunen ekstrakostnader på over 10 millioner kroner.

Ukjente konsekvenser
I fjorårets revisjonsmelding for Hordaland Fylkeskommune står det at lønns- og personalsystemet har vesentlige mangler som kan få ukjente regnskapsmessige konsekvenser.

– Systemet kan ikke brukes til fylkeskommunens formål, hevder personal- og organisasjonssjef i Hordaland fylkeskommune, Geir Davidsen overfor BA.

Stoppet utbetalingene
– Vi vil ikke betale for et system som ikke fungerer. Derfor har vi stoppet utbetalingene til SDS, sier Davidsen.

Fylkeskommunen har nå tatt kontakt med leverandøren for å få kompensasjon for ekstrautgiftene. Dersom SDS avviser kravet, kan det skje at fylkeskommunen velger å gå til rettssak for å få dekket tapet på 10 millioner kroner som lønnssystemet har påført den.

Det har ikke vært mulig for internettavisa Telecom å få noen i Posten – SDS til å kommentere saken.