Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Underskudd for Sysdeco

OSLO: Sysdeco-konsernet sliter igjen i kraftig økonomisk motvind. På torsdagens styremøte i selskapet ble det kjent at resultatet etter første kvartal vil gi et underskudd på 12 millioner kroner.

Konsernsjef Tor Alfheim må nå forlate sin stilling på grunn av dårlige resultater og en kraftig omstrukturering av konsernet (se egen sak).

Store kostnader
En omfattende omstrukturering av virksomheten har blant annet ført til betydelig inntektsbortfall i 1. kvartal og store kostnader i forbindelse med oppsigelese av ansatte og kanselering av tidligere leiekontrakter.

Årsaken til det negative resultat er at den engelske konsulentvirksomheten til Sysdeco vil gi et negativt resultat på om lag syv millioner kroner.

Svakt over hele linja
Sysdeco rapporterer at det er svakere resultater i alle de øvrige virksomhetsområdene bortsett fra den norske delen av konsulentvirksomheten.

Konsernresultatet er dessuten belastet med om lag tre millioner kroner i kostnader som er påløpt i 1. kvartal som følge av hendelser i 1997, heter det i en melding fra selskapet.