Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sysdeco-sjef må gå

OSLO: Konsernsjef Tor Alfheim sier selv opp sin stilling i Sysdeco-konsernet fra 1. juli i år. Alfheim klarte ikke å forhindre at selskapet fikk et underskudd på 12 millioner kroner i 1. kvartal i år.

Rune Wikstøl
På styremøte torsdag informerte konsernsjef Tor Alfheim styret i Sysdeco Group ASA at han vil si opp sin stilling som konsernsjef i selskapet med virkning fra 1. juli i år.

Alfheim har ett års lønn fratredelse. Han vil etter behov stille seg til disposisjon for alle de tre selskapene i denne perioden.

Dårlig resultat
På det samme styremøtet er ble det kjent at resultatene i den engelske konsulentvirksomheten vil gi et negativt resultat på 7 millioner kroner for første kvartal.

Totalt er det antatt at resultatet etter første kvartal for hele Sysdeco Group ASA vil være et underskudd på om lag 12 millioner kroner (Se egen sak).

Oppsigelser
Som en konsekvens av de tidligere rapporterte tapene i England har det vært nødvendig å foreta en omfattende restrukturering av virksomheten.

Dette har blant annet ført til betydelig inntektsbortfall i første kvartal og store kostnader i forbindelse med oppsigelse av mange ansatte og kansellering av tidligere inngåtte leiekontrakter, heter det i en pressemelding fra Sysdeco.

Fisjon
Fisjonene som nå er under forberedelse, vil ved oppsigelsen være gjennomført. Da vil selskapet være delt i tre selvstendige børsnoterte selskaper med tilhørende ledelse og styre. I forbindelse med fisjonen vil Sysdeco Group ASA skifte navn til Avenir ASA.

Oppgave
Alfheim, som var den siste lederen i Norsk Data, ble engasjert i Sysdeco Group i august 1996. Han har hatt som sin primære oppgave å restrukturere selskapet.

Denne oppgaven har resultert i at selskapet har gjennomgått flere vesentlige endringer, blant annet salg av mediavirksomheten, fusjon med konsulentselskapet Avenir AS og restrukturering og rendyrkning av gruppen i selvstendige forretningsområder.

Naturlig
Fisjonene med tilhørende separat børsnotering av hovedvirksomhetsområdene; Konsulenttjenester (Avenir ASA) Geografiske InformasjonsSystemer (Sysdeco ASA) og Helse (Profdoc ASA) representerer en naturlig avslutning på restruktureringen, hevdes det i pressemeldingen.