Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Data-damer får 1,8 mill.

BERGEN: Norges Forskningsråd har bevilget 1,8 millioner kroner til prosjektet «Damer og data». NTNU-prosjektet skal nå spres til de tre andre universitetene. Prosjektet skal motivere kvinner til å ta en langvarig utdannelse innen data.

jenter&data
Dårlig rekruttering og stort frafall, har lenge vært et problem ved IT-studier ved norske universiteter, skriver internavisen til Universitetet i Bergen.

Egen datalab
I Trondheim er den negative trenden snudd, takket være en kombinasjon kvotering av kvinnelige studenter, sammen med undervisningsforbedrende tiltak.

En egen datalab for kvinner, med kvinnelige studenter som hjelpelærere, er et av de vellykkede tiltakene.

Vellykket
Erfaringene fra NTNU har vært så vellykket at Forskningsrådet nå har økt bevilgningen til prosjektet, til 1,8 millioner kroner. Vilkåret for å øke bevilgningen, er at universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø følger opp med tilsvarende tiltak.

I høst
Til undervisningsmotiverende tiltak for kvinner, er det satt av 240.000 kroner til fordeling på de fire universitetene. Forutsetningen er at tiltakene kommer i gang allerede denne høsten.

Umulig?
– Kvotering av jenter er ikke mulig på åpne studier, innvender kontorsjef Ketil Skog ved institutt for informatikk ved UiB.

Instituttet har imidlertid nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan trekke flere kvinner til studiet – og for å beholde de som setter foten innenfor.

Gruppen skal også foreslå tiltak som kan øke antallet kvinner i vitenskapelig stillinger. «Damer og Data» skal gi inspirasjon til dette arbeidet, i følge Skog.
Annonse