Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Umulig å slette gjeldssaker

TELEGRAM: Ved flere domstoler er det umulig å slette feilregistrerte gjeldssaker i edb-systemet NAMSAK. Det går frem av en rapport fra Riksrevisjonen. Feilregistreringer kan få alvorlige følger for personer som ønsker en kredittvurdering.

Domstolenes eget edb-system for saker som gjelder tvangssalg og gjeldsordning, NAMSAK, er kilde for Brønnøysundregistrene – som igjen er kilde for landets kredittopplysningsbyråer, skriver VG.

Retter opp
Avdelingsdirektør Magne Steinholt ved Brønnøysundregistrene vil ikke kommentere eventuelle konsekvenser av at feilregistrerte saker i NAMSAK ikke lar seg slette.

– Men når vi får melding om feil, blir våre baser oppdatert, sier han.

Riksrevisjonens kartlegging av forholdene er nå oversendt Justisdepartementet, som har fått frist til 4. mai med å komme med kommentarer, melder NTB.