Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tok doktorgraden i ATM

OSLO: Ragnar Andreassen (bildet) fra Oslo har tatt graden doktor ingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med en avhandling om MPEG videotrafikk i ATM-nettet.

Andreassen, Ragnar
– I sammenheng med konstruksjon og drift av telenett har Andreassens arbeide gitt bedre forståelse av statistiske egenskaper ved videotrafikk, som vil være til hjelp i konstruksjonen av gode mekanismer for ressurshåndtering i slike nett, heter det i en melding fra NTNU.

– Arbeidet har også gitt konkrete metoder for å vurdere kapasitetsbehov for videotrafikk ved strenge krav til overføringshastighet.

Forskning og utvikling
Avhandlingen har tittelen «Teletrafikkstudier av MPEG variable bitrate video i ATM-nett». Den er utført ved institutt for telematikk ved NTNU.

Ragnar Andreassen er til daglig ansatt som forsker ved Telenor FoU på Kjeller.
Annonse