Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rettssak for ElTele-leder

OSLO: I dag – tirsdag – starter en arbeidsrettssak mot ElTele Øst og adm. direktør Per Morten Torvildsen (bildet). En sentral leder i ElTele krever jobben tilbake etter at han mener seg usaklig oppsagt i fjor høst. Politiet har henlagt mannens anmeldelse av Torvildsen.

Torvildsen, Per Morten
En av de sentrale lederne i ElTele Øst mener at han ble usaklig oppsagt etter kun seks måneder i stillingen. Mannen fikk etter eget utsagn i august sparken under sykdom, noe som er i strid med lovverket og hovedavtalen.

I oktober tok mannen ut stevning mot bedriften og krevde å få tilbake stillingen.

Begrunner oppsigelsen
Etter mye «tautrekking» mellom partene kommer saken i dag opp for Oslo Byrett.

Et prosesskrift fra ElTeles advokat viser at selskapet vil stille med flere vitner for å ytterligere begrunne oppsigelsen av den oppsagte lederen som nå vil ha jobben tilbake eller en økonomisk kompensasjon.

«Truet ansatte»
I prosessskriftet heter det at saksøkeren etter oppsigelsen har opptrådt meget aggressivt og truende ovenfor ansatte i ElTele Øst. I følge ElTeles advokat, Jens A. Jacobsen, har den oppsagte lederen også kontaktet en rekke ansatte i ElTele og truet dem med politianmeldelser.

– Jeg har ikke oppstått truende ovenfor ansatte i ElTele etter at jeg ble oppsagt. Dette vil selvsagt bli et sentralt punkt i rettssaken som starter i dag, sier den oppsagte lederen til internettavisa Telecom.

Politianmeldelse henlagt
Vedkommende politianmeldte også adm. direktør Per Morten Torvildsen i ElTele Øst, men denne anmeldelsen er senere henlagt av Oslo Politikammer ettersom de «ikke finner rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold i saken».

I følge prosessskriftet heter det at Torvildsen i sin partsforklaring under rettssaken vil redegjøre for den «negative mediepublisitet saksøkeren har gitt saken».

Annonse
Stikkord: Mobil