Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Starter ny dataskole

Tre gründere har nå gått sammen for å starte en dataskole i Tromsø. Skolen skal som den første i Skandinavia utdanne IT-instruktører til et stadig økende marked. Målet er å demme opp for data- og IT-flukten fra Nord-Norge.

– På bakgrunn av regjeringens satsning på IT utdanning begynner vi med studium som går over ett år. På kort og lang sikt vil Norge ha et behov for instruktører langt ut over det behovet vi ser presentert i dag. Det er nok her å nevne momenter som;
Regjeringens etterutdanningsreform, Skolenes innføring av datafag, Opprettelse av et fagsenter på Fornebu, Bedriftenes behov for fagfolk som også kan stå for den interne opplæring, opplyser K. M. Johansen – som er en av de tre gründerne bak den nye dataskolen.

Ta datalappen
Ved siden av dette ett årsstudiet, vil skolen også iverksette utdanning til MCSE sertifikatet. På landsbasis er det i dag et behov for om lag 1000 av denne fagkategorien hvert år fremover.

– Vi vil derfor gjennom etableringen av denne skolen bidra til at datafolk forblir i Nord-Norge ved å tilføre landsdelen fagkompetanse på disse områdene som landsdelen så sårt trenger, sier Johansen.
Annonse