Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Satellitter med dekningshull

TRONDHEIM: Begrenset kapasitet på dataoverføringen og fare for samtalebrudd, er to problemer brukerne av de nye lavbanesatellittsystemene må forvente å leve med i startfasen, mener Gunnar Stette, professor i teleteknikk ved NTNU i Trondheim.

– De nye lavbanesatellittsystemene vil langt fra være perfekte i begynnelsen. Begrensningene tilsier at hvert system vil ha sitt anvendelsesområde. De første av denne typen systemer, Iridium og Globalstar, vil være best egnet for tale, hevder Stette, som er tidligere styremedlem i den internasjonale romfartsorganisasjonen ESA.

Samtalebrudd
Professorens første innvendinge mot de nye kombinerte satellitt- og GSM-systemene er risikoen for samtalebrudd.

Iridiums dekningspolitikk forutsetter at minst èn av deres 66 satellitter alltid skal være synlig for brukerne. Idèt en satellitt er 10 grader fra horisonten, skal den neste overta og sørge for kontinuerlig dekning.

– 10 graders overlapping er for lite. Sjansen for at fjell og høye bygninger vil komme i veien, er stor, frykter Stette.

Grisgrendte strøk
Problemene vil være mest merkbare utenfor tettbygde strøk, der satellittelefonenes dual-mode-funksjon ikke vil kunne koples inn. Også i storbyer som benytter andre mobiltelefonsystemer enn GSM vil problemet kunne bli merkbart, mener professoren.

Det samme forholdet gjelder til en viss grad også Globalstar, men da fortrinnsvis nord for 70 grader.

Begrenset kapasitet
Den andre innvendingen er begrenset kapasitet på dataoverføring. Det gjelder både Iridium, Globalstar og ICO.

– Systemene vil bare kunne overføre noen få kilobit per sekund, typisk 2,4 – 4,6 kbit/s. Slike lave hastigheter vil ikke være egnet for Internettbrukere, eller for høyhastighets datakontakt, hevder teleteknikkprofessoren.

Frekvensbånd
Det er frekvensbåndet som lavbanesattelittene vil operere i, som er årsaken til den lave dataoverføringshastigheten. I 1,4 – 1,6 Ghz-båndet, som disse systemene vil benytte, er det kun avsatt plass for tale, ifølge Stette. De nye systemene Teledesic og Astrolink kommer imidlertid på banen et par år over årtusenskiftet.

– Disse systemene vil benytte frekvensområdet 20 – 30 Ghz. Der vil tilgjengelig båndbredden være så stor at det blir mulig å øke hastigheten på datakommunikasjonen, sier Stette.

Større sårbarhet
Til gjengjeld må brukerne da forvente en del forstyrrelser. Siden signalene nærmer seg lysets egenskaper, vil de også bli mer sårbare for varierende atmosfæriske forhold som for eksempel nedbør.

Annonse
Stikkord: Mobil