Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nytt knutepunkt i Stavanger?

BERGEN: – De ni internettleverandørene i Stavanger- og Sandnesområdet bør gå sammen om å etablere et regionalt internettknutepunkt, RIX, sier daglig leder Rolf Terje Kvam i Sandnes-firmaet Kvam Data.

– Den lokale trafikkmengden er nå så stor at det taler for etablering av et regionalt internettknutepunkt her i distriktet. Trafikkmengden taler også for at det etableres direkte linjer ut av landet, sier Kvam til internettavisa Telecom.

Han har luftet problemstillingen med ande leverandører i distriktet, så langt uten å få håndfast respons.

100 WEB-servere
Nord-Jæren har per i dag ni lokale internettleverandører – flere enn i Oslo. Til sammen betjener de rundt 100 WEB-servere utplassert hos internasjonale oljeselskaper, større bedrifter og offentlige institusjoner.

Om Oslo
I dag må all lokal internettrafikk mellom bedrifter, institusjoner og privatpersoner i Stavanger- og Sandnesområdet gå omveien via Uninetts nasjonale internettknutepunkt, NIX, i Oslo.

Etter det internettavisa Telecom erfarer, finnes det i dag kun et regionalt internettknutepunkt utenfor Oslo, nemlig i Bergen.


Flaskehalser
– Med de store lokale trafikkmengdene nå må rutes via Oslo, oppstår det ofte flaskehalser som følge av den begrensede kapasiteten på linjenettet. Dette forsinker den lokale trafikken. Løsningen bidrar dessuten til å drive kostnadene i været, sier Kvam.

200.000 kroner
Etablering av et lokalt RIX vil kreve totale infrastrukturinvesteringer på rundt 200.000 kroner, anslår Kvam. Når knutepunktet er etablert, kommer driftskostnader og leie av fast linje til den lokale leverandøren.

Annonse