Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NATO-kontrakter til 5 mrd

TROMSØ: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD) kjøper hvert år IT-produkter og konsulenttjenester for mange hundre millioner kroner. FTD kan være inngangsporten til NATO-kontrakter som nå har budsjettrammer på over fem milliarder kroner, hvor norske IT-leverandører bør være konkurransedyktige.

-Nesten 80 prosent av IT-leveransene til Forsvarets tele- og datatjeneste (FDT) er levert av norske leverandører. Vi er også involvert i gjennomføringen av NATOs investeringsprogram og ønsker at norsk IT-industri deltar i anbudsrundene, sier assisterende direktør for Forsvarets Tele og Datatjeneste, Andreas Stenseth.

Gjenkjøpsavtaler
– Det har vist seg at den norske IT-industrien har vært konkurransedyktig når det gjelder pris/ytelse til det utstyret vi har behov for. Vi ønsker å velge norske leverandører i den grad de er konkurransedyktige.

Det totale planbeløp på materialinvesteringssiden til NATO-finansierte prosjekter er på 5,7 milliarder kroner over en tiårsperiode. Bare 0,4 milliarder av programmet har funnet sine leverandører.

Krever kompetanse
– FTD stiller krav om at leverandørene har nødvendig teknisk kompetanse og finansieringsevne. Det stilles ulike krav etter hvilke leveranser det dreier seg om. FTD har egen drifts- og vedlikeholdsavdeling, men vi ønsker at våre leverandører har en god støtteorganisasjon, sier han.

Milspek ute
– Tidligere var vi oftere involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter og ren produktutvikling. Dette viste seg ofte å gi svært dyre produkter. I noen tilfeller samarbeide vi om finansiering til FoU- prosjekter med SND. Dette har gitt positive ringvirkninger for norsk industri.

– For å gjennomføre mest mulig effektive innkjøp har vi vridd leveransene mest mulig over på å bruke hyllevare. Dette gjelder både programvare og teknisk utstyr. For programvare forsøker vi i størst mulig grad å unngå spesialutvikling, sier Stenseth.

Annonse