Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Milliard-leverandører på ett brett

OSLO: Det er nå 70 leverandørbedrifter i interesseorganisasjonen Norske Forsvarsleveranser (NFL) som organiseres under NHO-paraplyen. Målsetningene er blant annet å gi medlemsbedriftene informasjon om Forsvarets investeringsplaner og gjenkjøpsavtaler.

En rekke av landets største IT-bedrifter er med i NFL. Noen av disse har nettopp formalisert samarbeidet seg imellom. Dette gjelder Siemens, Kongsberg Ericsson, Ericsson Radar, Alcatel og Kongsberggruppen som har etablert et felles selskap – K3I-huset.

Seks milliarder
– Forsvaret investerer årlig totalt om lag seks milliarder i materiell. Av dette går om lag 40 prosent til kontrakter direkte hos norske leverandører, mens det resterende brukes til anskaffelser fra utenlandske leverandører.

– For utenlandske kontrakter som er større enn 50 millioner kroner kreves det 100 prosent gjenkjøp fra norsk forsvarsindustri, sier daglig leder for NFL, Knut Nilsen.

Informasjon viktig
– Den forsvarsrelaterte industrien har et stort behov for å skaffe seg informasjon om såvel nasjonale som internasjonale planer om materiellanskaffelser til forsvarsformål. Det er derfor informasjonsvirksomhet er en prioritert oppgave for NFL.

– En annen viktig oppgave for organisasjonen er å være medlemsbedriftenes talerør overfor myndigheter og andre organisasjoner som Forsvarsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Forsvarets overkommando.

IT prioritert
– Kommunikasjon-, kontroll og informasjonssystemer er satt på topp på prioriteringslisten som Forsvarsdepartementet har satt opp, og hvor det er flere produktområder hvor IT spiller en sentral rolle, for eksempel innen rom- og satellitteknologi og som delkomponenter til avanserte våpensystemer, sier Nilsen.

– I den nasjonale strategien for forsvarsleveranser inngår at norske bedrifter samarbeider blant annet om leveranser av deler og delsystemer, markedsføring av produkter og felles utviklingsprosjekter.

Annonse