Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Helsesamband etter 20 år

BERGEN: Et nasjonalt kompetansesenter for kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten (KoKom) er endelig en realitet – mer enn 20 år etter at de første sambandsløsningene i helsetjenesten så dagens lys.

– KoKom skal ha et nasjonalt ansvar for at det etableres raske og sikre kommunikasjonskanaler mellom publikum og legevakt, AMK-sentral, primærlege, sykehus, jordmor eller hjemmesykepleie når behovet er tilstede, sier direktør Egil Bovim til ukeavisa Telecom Revy

Standardisering
Utprøving og godkjenning av ulike typer kommunikasjonsutstyr for den medisinske nødmeldingstjenesten vil bli en av senterets hovedoppgaver. Senteret skal dessuten ha ansvaret for å definere nasjonale standarder, for eksempel til funksjonalitetskrav i programvare.

Senteret skal ha en utfyllende funksjon til Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH) og til Telemedisinsk kompetansesenter ved Regionsykehuset i Tromsø.

Igangsatte oppgaver
Utredningen av et nytt, digitalt radionett basert på tetra-standarden er en av de første konkrete oppgavene senteret har involvert seg i.

Å sørge for en samordning av funksjonalitetskravene i de to konkurrerende programvareløsningene for håndtering av akuttmedisinske nødsituasjoner, AMK-Data og Msys, er en annen prioritert oppgave. Det er også tatt initiativ til et digitalt kartsystem til hjelp under utrykninger.

Desentralisert ansvar
Kommunikasjonsberedskapen i den norske helsetjenesten har lenge lidd under et desentralisert ansvarsforhold. Å sørge for at lokale legevakter fikk kontakt med regionale sykehus, og med nasjonale spesialistavdelinger, er det fore eksempel ingen som har hatt ansvaret for.

– Etableringen av et nasjonalt kompetansesenter innebærer at det ikke lenger ensidig skal være opp til lokale Reodor Felgen-typer hvorvidt innbyggerne på et sted får kontakt med lege og sykehus når et sekund fra eller til avgjør om et menneske skal leve eller dø, understreker Bovim.

Stikkord: Mobil