Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Helse på kort og Intranett

PARIS: Din personlige helse får standardformat: 8,5×5,4 centimeter, det samme format som din personlige økonomi og ditt personlige mobiltelefonnummer allerede har.

I regi av teleoperatøren Cegetel , en av France Telecoms største utfordrere, ble RSS offisielt åpnet i regionen Bretagne i begynnelsen av april. RSS står for Reseau Santé Social (Sosial- og Helsenettet) og er det første eksempelet på at det ganske tungdrevne, franske helsesystemet nå er på vei inn i IT-virkeligheten, også når det gjelder kundens situasjon.

Helsekort til alle
Det hele er basert på at kunden har sitt personlige helsekort, kalt Carte Vital, at legen har et særskilt, profesjonelt kort – og at alle er knyttet sammen i et Intranett som er satt opp av Cegetel og som knytter sammen lege, laboratorier, det offentlige helsevesen og pasienten.

Pasientens Carte Vitale er et smartkort med passord og med hele pasientens helsesituasjon – og trygdekassetilknytning – innlastet. Når du kommer til legekontoret, vil legen ha alle helseopplsyninger tilgjengelige i det øyeblikk han plasserer to kort – sitt eget og pasientens – i kortleseren:

Helsenett
Innen 15. juni skal alle medlemmer av trygdekassen i Bretagne, til sammen 1,6 millioner mennesker, utstyres med hvert sitt elektroniske helsekort.

Kortet gir adgang på forskjellige nivåer avhengig av hvilken rolle du spiller. Laboratoriesjefen får tilgang til enkelte opplysninger på kortet ditt, sykepleieren får helt andre, mens din lege skal ha full tilgang.

Trygdeopplysninger
Dessuten inneholder kortet alle nødvendige opplysninger om din tilknytning til trygdekassen. Derfor kan legen automatisk få opplysninger om egenandel, etc., før han sender alle data om konsultasjonen over nettet til trygdekassen, slik at han får betaling.

Hvis pasienten skal ha refusjon for utlegg, blir det ordnet samtidig, slik at pengene også sendes direkte til pasientens bankkonto. Det er altså slutt på at man må stille seg i kø på trygdekassens kontor for å få utbetalt pengene.

Enklere liv
Det nye helsenettet (som altså er i full drift i Bretagne allerede) skal med andre ord bidra til et vesentlig enklere liv for hele helsesektoren – inkludert pasienten.

Og det vil også gi legen og annet helsepersonell bedre beslutningsgrunnlag, siden Intranett-løsningen også vil gi tilgang på en lang rekke databaser og tilbud om fjernutdanning.