Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Botnvik blir politianmeldt?

BERGEN: Nera utelukker ikke at de likevel vil anmelde tidligere styreformann Frode Botnevik og hans tapping av selskapets konto for to millioner kroner. Spørsmålet har ikke vært styrebehandlet.

Dette sier informasjonsjef Helge Skaar i Nera til internettavisa Telecom. Før helgen var Skaar overhodet ikke villig til å kommentere saken.

Mye tyder på at alvoret i situasjonen nå er i ferd med å gå opp for Neras ledelse. Både de massive medieoppslagene de siste dagene og risikoen for at påtalemyndigheten på egen hånd vil iverksette etterforskning, kan ha bidratt til å få ledelsen på gli.

Størrelsen avgjør
– Bergen Politidistrikt har nå tatt fatt på arbeidet med å vurdere om det skal iverksettes etterforsknign av Botnevik. Vi har foreløpig ikke vært i kontakt med Nera, sier informasjonssjef Trygve Hillestad ved Bergen Politikammer.

– Beløpet størrelse taler for at påtalemyndigheten bør etterforske saken, til tross for at det ikke foreligger noe anmeldelse, sier økokrimsjef Anstein Gjengedal til internettavisa Telecom.

Kjøper seg fri
Påtalemyndighetens iver i saken kan skyldes at Økokrim opp gjennom årene simpelthen har sett seg lei på saker som denne, der bedriftsledere mer eller mindre kjøper seg fri fra politianmeldelse og etterforskning.

Mye tyder på at Økokrim vil gjøre denne saken til en prøvesak på hvor langt ledelsen i norske bedrifter kan gå i sine bestrebelser på å dysse ned kriminelle forhold begått av selskapets medarbeidere.

Det har tidligere skjedd at påtalemyndigheten på egen hånd, på bakgrunn av oppslag i media, har igangsatt etterforskning av bedriftsledere.

To millioner
Den tidligere styreformannen skal ha hevet større beløp fra Neras konto til private formål. Han skal også ha belastet konsernets konto med private regninger, og unnlatt å levere utgiftsbilag for mottatte reiseforskudd.

Beløpet kan opprinnelig ha vært større enn de 1978 millioner kronene som framkommer i Neras regnskap for 1997. Da han skjønnte hvilken vei det bar, skal han imidlertid ha betalt tilbake en del av det utstående beløpet, skriver Dagens Næringsliv mandag.

Privat avtale
Den tidligere styreformannen har inngått en privat tilbakebetalingsavtale med konsernet. Denne gav konsernet pant i Botneviks private eiendom for det utestående beløpet.

Annonse