Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor bygger nytt

TROMSØ: Tromsø er pekt ut som ett av Telenors regionsentra. Det arbeides med planer om å samle alle telenoransatte i byen under ett tak. Ønsket lokalisering av et eventuelt nybygg er i nærheten av det planlagte Telemedisinske senteret.

Et eventuelt nybygg som huser samtlige telenoransatte i Tromsø kan bli på ca. 15.000 kvadratmeter. I dag har Telenor spredd sin virksomhet på 11 forskjellige steder i byen.

Informasjonssjef i Telenor region nord, Knut Sollid, sier til Telecom at det i utredningen for et nytt bygg som huser alle ca. 350 telenoransatte i Tromsø skal framgå kostnadskalkyler. Disse må vise at det er kostnadssvarende med et nybygg. I kalkylen vil salg av Telenors eiendommer inngå som en del av regnestykket.

Telemedisin spesialområde
Regionsenteret i Tromsø har fått tildelt telemedisin som sitt spesialområde. Forskere fra Telenor FoU i Tromsø har i mange år samarbeidet med det nasjonale telemedisinske senteret på Regionsykehuset i Tromsø.

Dersom det Telemedisinske senteret i Tromsø får status som europasenter for FNs helseorganisasjon WHO, vil dette kreve større båndbredde og opprustning av telenettet i nord.

Lokalisering av nybygg
– Telenor er også ønsket som nabo fordi de kan virke som motor for det øvrige IT-miljøet i byen, sier Sollid.

– Det er ingen hemmelighet at vi ser det som naturlig å bygge nye lokaler i nærheten av et slikt telemedisinsk senter og i miljøet rundt Universitetet i Tromsø og Forskningsparken.
Annonse
Stikkord: Mobil