Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lynkjapt nett i vest

BERGEN: ElTele Vest og ElTele Rogaland har inngått avtale med Nera Network om kjøp av høykapasitets radiolinjeutstyr til en verdi av 10 – 15 millioner kroner.

Det er konstituert direktør Ivar Erstad i ElTele Vest som opplyser dette til internettavisa Telecom.

Utstyret skal utgjøre første trinn på ElTele-selskapenes alternative stamnett mellom Bergen og Stavanger, og skal være operativt før ferien.

Haugesund og Stord
Det vil i etableringsfasen bli laget avgreininger fra stamnettet mot Haugesund og Stord. I Haugesund- Karmøyområdet skal et fiberbasert aksessnett være klart allerede i september/oktober i år.

En tilsvarende utbygging på Stord ventes igangsatt i løpet av året, i følge Erstad.

I løpet av et år eller to kan det bli aktuelt å etablere avgreininger fra stamnettet også til andre tettsteder i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Xx155 Mbit/s
Post og teletilsynet har gitt de to ElTele-selskapene konsesjon for etablering av et antall 155 Mbit/s radiosamband mellom Bergen og Stavanger.

Samtidig planlegger konkurrenten EniTel å etablere en 2,5 Gbit/s fiberforbindelse på den samme strekningen i løpet av året.

– Viser det seg at vi får kapasitetsproblemer, vil vi forsere den planlagte fiberutbyggingen på strekningen. Det radiobaserte stamnettet vil da inngå i det endelige aksessnettet, blant annet som backup-forbindelse, sier Erstad.

Usikkert i Bergen
Det er fortsatt ikke klart hvordan ElTele-selskapene skal forsere den siste strekningen inn mot Bergen. Her samtaler selskapene med flere aktuelle partnere, i følge Erstad.