Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT koster mer enn det smaker

OSLO: Bare 12 prosent av norske virksomheter kan dokumentere reduserte kostnader eller økt salg som følge av sin satsing på Internett-teknologi. Tilsvarende tall for intranett er kun 9 prosent.

Tallene er fra en undersøkelse gjort av markedsanalysefirmaet 4 Fakta. Denne viser også at 29 prosent av ledere i norske bedrifter bruker Internett-teknologi til å selge produkter og tjenester, men at ikke flere enn 23 prosent av de spurte sier de har opplevd fordeler ved bruk av Internett på dette området.

Undersøkelsen er gjort for nettkonkurransen Den Gylne Alfa som blir arrangert av de fire selskapene; Microsoft, Cap Gemini, Digital og Computer Associates.

Feilinvesteringer
– Jeg er ikke overrasket over tallene, som viser det teknologigapet det ofte er mellom toppledelse og IT-ansvarlige i bedriftene, sier adm. direktør Stein Onsrud i Computer Associates.

Onsrud hevder at mangel på kunnskap og dårlig kommunikasjon har resultert i mange og store feilinvesteringer i norske bedrifter.

Internett likevel viktig
Samtidig mener over 70 prosent av ledere i norsk næringsliv at Internett er viktig for virksomheten. Her er tallet for intranett på over 80 prosent.

Internett-teknologiens sentrale plass dokumenteres ved at 78 prosent av bedriftene i Norge har e-post, og 81 prosent av bedriftslederne benytter teknologien til å kommunisere med samarbeidspartnere og kunder.

Offensiv IT-strategi
IT-satsingen i Norge er ambisiøs, og det store flertall av norske virksomheter mener at deres IT-strategi er offensiv. I 1996 ble det brukt over 300 millioner kroner på Internett- og intranettløsninger i Norge. Dette tallet ble sannsynligvis doblet i 1997, og bransjen regner med at investeringsviljen bare vil øke i tiden fremover.