Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gratis telefon i Norge

OSLO: Om et par uker kan du ringe gratis i Norge. Telenor vil lansere sin reklamefinaniserte gratistelefon «før sommeren» mens andre aktører faktisk vil være på banen alt om et par uker.

– Vi fikk en rekke fornøyde kunder i testprosjektet på Gjøvik og vil derfor åpne reklamefinanisert telefon. For oss har det vært avgjørende å kunne levere en tjeneste med nok kapasitet samt at tjenesten ikke skulle bli stengt i perioder med lite reklame, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme i Telenor Privat/Mobil.

Tjenesten vil først bli tilbudt abonnenter i Oslo og Akershus. Lavtlønnsgrupper, studenter og pensjonsiter er blant de fremste målgruppene for reklametelefonen.

Pris pr. kontakt
For annonsørene vil prisen bli en krone for hver som har hørt annonsen. Dermed kan annosørene akkurat som med f.eks. Net Gravity på Internett, kun betale for det antall relle oppslag eller kontakter de får. Det finnes gode erfaringer med liknende tjenester i utlandet.

Den våkne og økonomiske privatkunde kan i løpet av denne våren spare store kostander ved å bruke reklametelefonen innenlands og IP-telefoni til utlandet. Iallfall tre operatører lanserer IP-telefoni i vår.

Stikkord: Mobil