Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Talestyring via telefon

OSLO: IBM har inngått partneravtale med Voice Control Systems. Ifølge IDG News Service skal de to selskapene samarbeide om programvare for talestyring og talegjenkjenning via telefonen.

Det amerikanske selskapet Voice Control Systems (VCS) har lenge levert talestyringsprogrammer til bruk innen telekommunikasjon. Tele Danmark bruker VCS-teknologi i sin Help Desk. Her kan abonnentene manøvrere seg gjennom menyene ved å snakke, i stedet for å bruke telefontastene.

Styring og gjenkjenning
Å betjene forskjellige systemer med tale, består egentlig av to slags teknologier; talestyring og talegjenkjenning. Mens talestyring bare kopler en lyd til en handling/funksjon, kan talegjenkjenning “forstå” ord og hele setninger.

IBM Via Voice er et slikt program som skjønner diktat og skriver teksten direkte inn i tekstbehandleren.

Talestyring på 50 språk
VCS SpeechWave er i første rekke en talestyringsteknologi som er tilgjengelig på 50 språk.

IBM Via Voice er en teknologi som både omfatter talestyring og talegjenkjenning. Motorene for talegjenkjenning er bare tilgjengelig på de store språkene (engelsk, tysk, fransk, spansk osv.).

Automatisk kundebehandling
Nå vil VCS og IBM kombinere programvaren for å videreutvikle systemer for talestyring- og gjenkjenning via telefon. Sammen skal de to utvikle verktøy for å bygge applikasjoner til bruk for kundebehandling og innhenting av talepost.

Tolker dagligtale
I tredje kvartal skal IBM lansere den nye talemotoren Via Voice Telephony Run Time som håndterer formelle kommandoer. I fjerde kvartal kommer en oppdatering som også kan tolke dagligtale i mer uformelle vendinger. Etter hvert som talemotorene blir mer intelligente, jo enklere blir de å snakke til.

Ingen forstår norsk
Foreløpig finnes det ingen intelligente talemotorer som forstår norsk. Danskene har imidlertid satt i gang flere prosjekter for å utvikle danske talemotorer. EU har bevilget 6 millioner kroner til et prosjekt for talestyring av banktjenester i danske og skotske banker, med universitetene i Ålborg og Edinburgh som deltakere.

Stikkord: Mobil