Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nasjonal reklamesperre

OSLO: Selskapet Nordisk Konferanse Telefon ønsker å opprette et nasjonalt sperreregister for å stoppe uønsket reklame.

– Markedsførere har i hovedsak nyttet TV, radio, aviser og tidsskrifter som informasjonskanaler mot sine målgrupper. Men det finnes imidlertid kanaler som er vanskelig å stenge ute, sier daglig leder Johnny Eide i Nordisk Konferansetelefon i Kautokeino.

Ny lovgivning kan sørge for at reklamebransjen må undersøke om at mottakere av reklame ikke har reservert seg mot denne typen kommersiell informasjon.

Utvikling
Eide peker spesielt mot adressert og uadressert reklame i postkassa, telefonsalg og salgsfremmende tiltak via e-post. Nå ønsker han å tilby et nasjonalt sperreregister, og forutsetter at myndigheter og Datatilsynet ønsker å være med i å utvikle ideen.

Selskapet mener økonomien kan baseres på at markedsførere må betale for oppdaterte lister, at brukere kan betale for å stå på lista, og at Datatilsynet betaler for et sperreregister. Selskapet mener de kan ha åpningstid på et sperreregister fra 09.00 til 19.00 med seks årsverk.