Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-Fornebu opp i Stortinget

OSLO: Regjeringen varsler at den snart vil kommentere planene om et IT-senter på Fornebu. En stortingsmelding om IT-kompetanse er nå ute til høring. Det er Nærings- og handelsdepartementet som har skrevet utkastet. Departementet varsler at planene om etablering av et IT-senter på Fornebu kommenteres i meldingen.

Nærings- og handelsdepartementet sendte ut sitt meldingsutkast til høring 6 april.

Høringsfristen er satt til fredag 17 april.

Årsaken til den korte fristen er at Regjeringen har bedt om at arbeidet forseres med den varslede stortingsmelding om IT-kompetanse.

Ute på vift
Samtidig med meldingen er det to notater ute til høring. Det ene omhandler innholdet i den varslede stortingsmeldingen.

Det andre gjelder planene om etableringen av et IT-senter på Fornebu. Fristen for begge høringene er også satt til fredag 17 april.