Hopp til navigasjon Hopp til innhold

HICO mot stupet

OSLO: Det går mot avvikling for HICO Record AS og dets to heleide datterselskaper HICO Telesenter AS (HT) og HICO Bilsenter AS (HB). Nå leter man etter kjøpere til restene av det som blant annet var en av Oslos største mobiltelefonforhandlere.

HICO Record AS har besluttet at alle aktiviteter skal opphøre og at personalet skal sies opp for alle tre selskaper. Advokatfirmaet Simonsen Musæus har sendt brev til kreditorene om det etter all sannsynlighet går mot en styrt avvikling.

Leter kjøpere
– Vi jobber med å tilby kreditorene en frivillig akkord. Vår jobb er å realisere de verdiene som er i selskapet. Vi arbeider med salg av varelager og goodwill. Det kan også være aktuelt med salg av de gjenstående «tomme» selskapene og overtakelse av de ansatte, sier HICOs advokat Claus R. Flinder til internettavisa Telecom.

Frivillig akkord
Advokatfirmaet prøver å få til en avtale med kreditorene om frivillig akkord. Per 1. april skulle kreditorene ha meldt sine fordringer.

– Det ser ut til at vi skal klare godt over 25 prosents dekning til uprioriterte fordringer. Og da skulle vi ligge godt an til å få til en løsning med frivillig akkord, sier Flinder.

Konkurs?
Og svaret får både de ansatte og advokaten på et kreditormøte 21. april i år. Lykkes de ikke, er det aktuelt med tvangsakkord eller eventuelt konkursbegjæring. Flinder opplyser til internettavisa Telecom at det har blitt lagt mye arbeid i å få til avtaler som sikre alle de 20 ansatte i de tre selskapene.

Feilsteg?
For litt over et års tid siden var HT en av Oslos største og mest suksessrike mobiltelefonforhandlere. I mars i fjor skiftet HT mobiltelefonoperatør fra Telenor Mobil til NetCom.

Ni ansatte i sentrale stillinger forlot selskapet og startet konkurrenten Nordialog. Etter det internettavisa Telecom erfarer har HT mistet de fleste av sine bedriftskunder nettopp til Nordialog.

Overtatt av GEAB
I slutten av mai i fjor overtok HT to av GEABs butikker i Oslo, da den svenske kjeden trakk seg ut av det norske markedet.

Til tross for et økende mobiltelefonmarked ser det altså nå ut til at det er slutt for både mor- og datterselskap i HICO-gruppen.
Annonse
Stikkord: Mobil