Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Elendige tall fra Compaq

OSLO: Adm. direktør Jan Eigil Rydningen (bildet) i norske Compaq innrømmer at det svake resultatet for Compaq internasjonalt skyldes dårlig ledelse og at salget i USA har sviktet.

Ryddningen, Jan Eigil
Regnskapstallene til Compaq for første kvartal i år viser en nedgang i resultatet totalt sett på hele 96 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Resultatet etter skatt var i første kvartal i år på 121 millioner kroner.

Tilsvarende tall fra første kvartal i fjor viser et resultat etter skatt på 3,1 milliarder. Regnskapstallene ble lagt frem på en pressekonferanse onsdag.

Brutal snuoperasjon
– Første kvartal i år har vært det brutale snukvartalet for konsernet. Vi hadde en uheldig lageroppbygning i USA, noe som blant annet skyldes dårlig ledelse. Europa er den regionen som fungerer best. Årsaken til dette er først og fremst nærhet til markedet, lokal- og bedre styring, sier Rydningen.

Ikke bedring før tredje kvartal
Omsetningen i samme periode var på 43 milliarder kroner, noe som gir en økning i omsetning sammenlignet med første kvartal i fjor på åtte prosent.

– Vi regner med å være i gjenge igjen i løpet annet kvartel, sier Rydningen, men innrømmer at heller ikke dette vil være et fullverdig kvartal.