Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Stjernekrig for Datatilsynet

OSLO: Datatilsynet mener det ikke er godt nok å markere telefoner til anonyme og sensitive nummer med en stjerne, i stedet for nummer, i den spesifiserte telefonregninga. Tilsynet er redd en slik praksis vil kunne svekke personvernet.

– Av hensyn til personvernet er det behov for å skjule om noen i abonnentens husstand har ringt anonyme eller sensitive samtaler, for eksempel til krisetelefoner, mener rådgiver Mette Borchgrevink i Datatilsynet.

Tele 2 har bedt om råd for hvordan sensitive telefoner skal kamufleres på spesifiserte regninger. Tidligere har det vært vanlig å bruke en sekkepost som kalles «lokale samtaler».

Kamuflasje
– Telenor har stort volum på lokalsamtaler, og for Telenors vedkommende var lokalsamtaler derfor et egnet sted å opprette en sekkepost hvor slike samtaler kunne kamufleres, heter det i svarbrevet til Tele 2.

Men Datatilsynet har notert seg at de faktiske forhold er endret, blant annet på grunn av bedrede muligheter for spesifiserte telefonregninger.

Sekkepost
Tele 2 ønsket å markere anonyme og sensitive telefoner med en stjerne på spesifiserte regninger. Dette mener Datatilsynet ikke er godt nok.

– Da Tele 2 ikke selger lokalsamtaler, og følgelig ikke har noen fakturaoverskrift for dette, vil vi anbefale at denne sekkeposten kalles «Diverse» eller lignende. Kundene bør informeres om at diverse-posten inneholder oppringninger til anonyme eller sensitive numre og til abonnenter som har reservert seg mot å bli oppført på andres telefonregninger, er rådet Tele 2 får fra Datatilsynet.
Stikkord: Mobil