Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Overskudd for Intergraph

OSLO: Foreløpige tall for programvareselskapet Intergraph viser et overskudd før skatt på 5114 millioner kroner i 1997. Selskapet hadde i samme periode en omsetning på 87.690 millioner kroner.

Intergraph har etter overgang til Intel- og Microsoft-plattformen brukt noe lengre tid enn forventet før overskuddet kom. Tallene for 1996 viser et negativt resultat før skatt på 4081 millioner kroner, av en omsetning på 75.115 millioner kroner.

Resultatutviklingen har vist en jevn økning gjennom hele året. Økningen har likevel vært sterkest innenfor programvare. Intergraph satser hovedsakelig på tre hovedmarkeder; Geografiske Informasjonssystemer (GIS), prosessindustrien og Mekanisk Dataassistert konstruksjon.

Adm. direktør Sven Freberg sier i en pressemelding at selskapet nå har produkter og en teknologi som ligger i forkant av markedet og at fremtiden ser lys ut.