Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Normans data-dom redusert

TELEGRAM: Lagmannsretten har redusert dommen mot Norman Data Defense System for at de urettmessig prøvde å få tilgang til datasystemet ved Universitetet i Oslo. Men datasikkerhetsselskapet må likevel betale erstatning til universitetet.

Lagmannsretten har redusert boten fra 100.000 til 10.000 kroner. Norman Data Defense Systems fikk boten for urettmessig å ha prøvd å logge seg på universitetets datasystem. Norman slipper også å betale saksomkostningene på 80.000 kroner de tidligere ble idømt, melder Dagens Næringsliv. Den ansatte som utførte handlingen har også fått redusert sin bot fra 10.000 til 2.000 kroner.

Erstatning
Men Lagmannsretten har opprettholdt at Norman må betale en erstatning på 5.000 kroner til universitetet. Retten har lagt til grunn straffelovens paragraf 393, som handler om rettsstridig bruk av annens løsøre, slik at den rammede blir påført tap eller uleilighet.

Frikjent
Norman Data Defense Systems ble imidlertid frikjent for brudd på straffelovens paragraf 145, som omhandler å bryte en beskyttelse for å skaffe seg tilgang til data. Dermed er denne delen av dommen fra Herredsretten opphevet.

Lovjustering
IT-direktør Arne Laukholm ved Universitetet i Oslo ser det som viktig at retten fant at datasikkerhetsselskapet har gjort seg skyldig i lovbrudd. Men samtidig mener han det er behov for en gjennomgang av lovverket med tanke på å justere det for informasjonsteknologi.

Økokrim har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen fra Lagmannsretten skal ankes.