Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dørum åpner om e-handel

OSLO: Statsråd Odd Einar Dørum (bildet) skal åpne et internasjonalt seminar om elektronisk handel og jus. ”Electronic Commerce: The Real Trade” arrangeres i Oslo 18. – 19. Juni i år.

Dørum, Einar
Ledende lovforskere og jurister skal samles i Oslo i juni for å diskutere juridiske aspekter ved elektronisk handel under tittelen ”Elektronisk handel – den egentlige handel”. Samferdselsminister Odd Einar Dørum skal hilse velkommen, mens EU-kommisjonenes Maria Martine-Pratt holde åpningsforedraget ”Den europeiske unionen og fremstøt mot en elektronisk markedsplass”

Internasjonalt
13 internasjonale foredragsholdere skal tale om e-handel og jus. Temaene er blant andre elektroniske signaturer, betaling i åpne nettverk, kommende rammeverk for e-handel, erfaringer fra Chile, opphavsrettigheter og år 2000.
Norske foredragsholdere er professorene Jon Bing og Olav Torvund, begge Institutt for rettsinformatikk (IRI) ved Universitetet i Oslo.

Samarbeidsseminar
Seminaret i regi av IFCLA (International Federation for Computer and Law) – den internasjonale organisasjonen for data og jus. IFCLA samarbeider med søsterorganisasjonene i USA og Kanada om dette arrangementet. Lokal arrangør er IRI ved Universitetet i Oslo.

Vevside
En egen vevside er opprettet der man finner både program og muligheter for å registrere seg. Adressen er:
http://www.jus.uio.no/iri/nrccl/e-commerce/