Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ha raskere overvåking

OSLO: Politiets overvåkingstjeneste (POT) vil ha raskere behandlingstid når de ønsker å overvåke telefoner. POT er misfornøyde med at det kan ta relativt lang tid fra de ønsker å få fritak for taushetsplikten og til de får en tillatelse til avlytting.

Øre
– Som kjent er kjerneområdene for vår etterforskning terrorisme, ulovlig etterretningsvirksomhet, og ulovlig teknologioverføring. Innenfor Overvåkingstjenestens saksfelt sier det seg dermed selv at vi kan ha saker hvor det er behov for meget rask tilbakemelding på slike henvendelser, skriver overvåkingssjef Per Sefland i en henvendelse til Post- og teltilsynet.

Vil ha koder
Sefland er misfornøyd med at det kan ta relativt lang tid fra POT ønsker å få fritak for taushetsplikten og til de får en tillatelse.

– Det er ofte nødvendig å rette henvendelser til Post- og teletilsynet for å be om fritak fra taushetsplikt for teleoperatør, typisk for å få opplysninger om en abonnent som har hemmelig telefonnummer, heter det i brevet fra Sefland.

Lang svarfrist
I dag tar det vanligvis en til to uker å få svar fra Post- og teletilsynet i slike saker

– Dette kan i saker med hasteelement være for lang responstid, skriver overvåkingssjefen, og foreslår at det tas i bruk et graderingssystem med «kodeord» som angir den forventede responstid.
Annonse
Stikkord: Mobil