Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tele2 til krig mot Telia

STOCKHOLM: NetCom Systems, eierbedriften til Tele2, går til full krig mot Telia for å få mulighet til å knytte sine telekunder i Sverige direkte opp mot Telias fastnett, uten bruk av prefiks. I Norge står Telia selv i samme situasjon i forhold til Telenor.

Årsaken til at denne saken tas opp av svenske Netcom, er at Telia i løpet av de siste to ukene har hatt flere alvorlige linjehavarier. Det har medført at 100.000-talls abonnenter i flere timer ikke har kunnet ringe ut til mobiltelefoner, eller andre teleoperatørers nett.
Netcom mener at de ved direkte tilknytning vil få større mulighet til selv å rette opp feil i nettet. De vil da kunne stille med eget servicepersonell til å ta seg av linjehavariene i Telias nett.

Brudd på brudd
Salgsdirektør Pelle Hjortblad i Netcom Systems, sier til Telecom Revy at Telia siden i fjor vår har hatt økende problemer med driftssikkerheten i sine nett. Ved minst 30 anledninger har ikke formidlingsstasjonene fungert. Dette har bidratt til avbrudd i teletrafikken på opp til 5 timer. Til sammen har avbruddene vart i flere døgn.

Prisfokus
Pressetalsmann Robert Hultman legger til at avmonopoliseringen frem til i dag utelukkende har vært drevet frem av ønsker om lavere telepriser. Kvaliteten har ikke stått særlig høyt på dagsordenen hos myndighetene. Dette er noe NetCom og Tele2 nå har som målsetting å rette på.

– For Tele2s vedkommende har vår innstilling hele tiden vært at vi også må kunne tilby bedre kvalitet. Det forutsetter at vi får muligheter til å knytte opp kundene våre direkte.

– For å få til dette må vi få et eget organ som har operatøransvaret for selve telenettet, uavhengig av Telia. Dette krever imidlertid en lovendring som vi nok må vente på til etter valget i høst. Sveriges nåværende regjeringen er altfor bundet opp i Telia, mener Robert Hultman.
Annonse
Stikkord: Mobil