Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lanseringskø fra Bay

OSLO: Jan Søgaard (bildet) i nettverksbedriften Bay Networks lanserer nå den tredje hjørnesteinen i sin strategi. Nå er det aksess – tilknytning – det handler om, og målgruppen er teleoperatører og andre tjenestetilbydere.

Søgård
– Denne lanseringen er en understrekning av Bay Networks rammeverk – Adaptive Networking – som ble annonsert på Interop i fjor, forteller Jan Søgård, daglig leder i Bay Networks Norge. Han legger til at fjerde hjørnestein, som handler om management – administrasjon av nettverket – kommer seinere i år.

Administrasjon over web
Den tredje hjørnesteinen handler om tilknytning – aksess. Bay kommer nå både med web-basert administrasjon av sine rutere, samt integrering av Checkpoint Technologys Firewall-1 i aksessruteren ARN (Advanced Remote Node).

Bay har allerede støtte for Firewall-1 i sine ASN (Acsess Stack Node) og i BN (Backbone Node).

Uønsket inntrengning
– Dette er forsåvidt standard rutere, men med integreringen av Firewall-1 i koden, vil bedrifter kunne få brannmuren i den ruteren de uansett må ha for å kommunisere med omverdenen. Alle bedrifter som har noen som helst datakommunikasjon med omverdenen har behov for å sikre seg mot uønsket inntrengning, sier Søgaard.

– Med brannmuren integrert i ruteren, kan IT-personalet administrere brannmuren fra samme maskin som de tidligere brukte til disse formålene, sier Søgaard.

xDSL-løsninger
I køen av lanseringer som danner Bays tredje hjørnestein, finner vi også xDSL-løsninger. DSL står for Digital Subscriber Loop. Telenor har lenge sagt at selskapet vil lansere nye høyhastighetsløsninger som benytter eksisterende kobber-tråder, og da er det de ulike variantene av xDSL-teknikk som vil bli benyttet. Også andre teleoperatører ønsker å tilby slike løsninger, men hindres av at Telenor eier kobbertrådene.

– Vi lanserer nå nødvendig maskin- og programvare for å lage xDSL-baserte nettverk og tjenesteløsninger. Dette er utstyr som er myntet på det siste stykket fra telefonsentralen til abonnentene. Teknologien vi benytter er hentet fra Bay Networks samarbeid med Paradyne, sier Søgaard. Han har foreløpig ingen samtaler med potensielle kjøpere som Telenor, men håper at markedet for aksess-produkter vil innse at Bay er sterke på området.

Autosensing på Rutere
En annen nyhet i lanseringskøen fra Bay er autosensing 10/100 på kontor-ruteren ARN. Hittil har det bare vært mulig å knytte seg opp med 10 megabit ethernet på slike rutere. Med stadig flere bedrifter på vei over til 100 megabit/s fast ethernet, har Bay funnet det riktig å sette inn en modul som gjør at IT-administratorene slipper å sørge for å ha porter for 10 megabit ethernet tilgjengelig. Ifølge Jan Søgaard er dette den første ruteren på markedet med 10/100 autosensing mot lokalnettverket.

Bedre overvåkning
Neste nyhet ut fra Bay i denne omgangen er RMON-støtte over hele ruterkjeden. Det er her snakk om RMON2, som overvåker trafikken på programvarenivå. – Dette er et betydelig steg på veien til å kunne overvåke en ende-til-ende-løsning, sier Søgaard.

Tale over Internett-protokollen
– Vi leverer både aksess-bokser for tale over IP og gatewayer til tjenestetilbyderne. Etterhvert vil vi se at Bay har en rimelig komplett produktportefølge, selv om det ikke stopper her. I løpet av de neste månedene vil vi presentere en rekke produkter som handler om IP-telefoni, sier Søgaard.

Han legger til at eksisterende ARN-kunder vil kunne oppgradere sitt eksisterende Bay-utstyr for å kunne kjøre tale og fax over IP.

Bay Networks aksess-produkter
Versalar-produkter: Beregnet på mellomstore til store POPer. Aksessprodukter som gir kombinert digital (ISDN, GSM) og analog (modem) aksess. Benyttes typisk av internet tjenestetilbydere.

Extranet svitsjer: Teknologi fra det oppkjøpte selskapet New Oak, som konsentrerer store mengder fjernbrukere over internet slik at internet kan brukes som et sikkert medium for aksess mellom bedrifter eller internt i bedrifter (Intranet).

Bredbånd: Bay er verdens største leverandør av løsninger for data over kabelTV og har flere installasjoner i Norge bl.a. med Telenor Avidi.

DSL: Bay tilbyr en omfattende produktlinje med xDSL produkter gjennom et samarbeide med Paradyne.

Rutere:
Nautica-familien: Typiske rutere for småbedrifter, hjemmekontorer og powersurfere. ISDN er fellesnevner. Telefoni/fax-integrerte produkter. Ofte brukt mot Intranett/Internett.

Bay RS-familien: Fire produkter: Aksessrutere for små- til mellomstore bedrifter med støtte for alle kjente aksessteknologier, som Frame Relay, ISDN, 2 megabit etc.

ARN – Advanced Remote Node: En modulær versjon av RS-familien. Her kan man kombinere grensesnittet på en helt annen måte. I tillegg kan man få Firewall 1 integrert, samt autosensing 10/100 mot nettverket.

ASN – Access Stack Node: Samme buss som i høykapasitetsruterne. Gir veldig bra port-tetthet. Også her med Firewall 1-software integrert.

BN – Backbone Node: De aller kraftigste ruterne i markedet, med ATM-støtte etc. Beregnet på store bedrifters stamnett.

VPN (Virtual Private Network): Bay tilbyr en omfattende familie av
produkter som muliggjør sikker bruk av offentlige nettverk for
bedriftintern kommunikasjon.
Annonse