Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Holstad kjøpte Big Blue

OSLO: Det er igjen full strid om internettleverandøren Big Blue Systems og den tidligere daglige lederen, Fabian Roan. I skyttergravene er nå Roan og Henning Holstad i “krig” med Gjensidige Forsikring og etterforskerne ved Oslo Politikammer. Roan kommer til å bli tiltalt for svindel i løpet av en måned.

Holstad,Henning
Historien om svindelsaken mot Fabian Roan og kaoset rundt internettleverandøren Big Blue Systems startet i oktober 1996. På en uforklarlig måte ble datautstyr for 1,5 millioner kroner stjålet fra de tidligere lokalene til selskapet i Hausmannsgate i Oslo.

Gjensidige benyttet det private etterforskingsfirmaet Aktor som raskt anbefalte forsikringsselskapet å anmelde Roan for tyveriet. Den tidligere daglige lederen i Big Blue Systems ble dermed i fjor sommer sittende i politiets varetekt i flere uker. Roan ble etter en tid satt fri ettersom politiet ikke fikk medhold i lengre varetektsfengsling.

Roan har tidligere ovenfor Telecom Revy påstått at han er uskyldig og offer for et justismord. I fjor sommer solgte Roan selskapet til en ikke navngitt gruppe forretningsfolk. Han sa da i klartekst at han var helt ute av Big Blue Systems og alt som hadde med selskapet å gjøre.

Stadig med
Telecom Revy kan i dag avsløre at den kontroversielle Henning Holstad har kjøpt selskapet. Dette har skjedd via hans eget eiendomsselskap Storo.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt selskapet og at Fabian Roan fremdeles er med i våre planer. Big Blue Systems er nå uten lokaler, har ingen ansatte eller noen internett-tjenester gående for kunder. De tidligere kundene er meg bekjent overført til andre selskaper, sier Holstad til ukeavisa Telecom Revy.

Dette utsagnet er i alle tilfeller ikke mer enn delvis korrekt, ettersom Telecom Revy tirsdag besøkte internettsidene til Big Blue Systems som fremdeles er aktive under eget bedriftsnavn. Fra hjemmesidene til selskapet (http://www.bigblue.no/) kunne vi glatt surfe til mange privatkunder som har egne hjemmesider under Big Blue Systems.

Etter det Telecom Revy erfarer har de fleste bedriftskundene, som for eksempel Statnett og nyhetsbyrået NewsWire, for lengst rømt fra selskapet da svindelsaken til Fabian Roan ble kjent i fjor sommer.

Økonomisk rot
Fremskrittsparti-mannen og budbil-kongen Holstad vil ikke ut med hva han betalte for Big Blue Systems til Roan eller hvilke planer han har for internettleverandøren i fremtiden. Han vil heller ikke røpe hvilke andre investorer som angivelig skal ha vært med å kjøpe opp Big Blue Systems fra Fabian Roan.

Telecom Revy har flere kilder som bekrefter at Holstad har kommet med et krav mot Gjensidige Forsikring på hele 10 millioner kroner i etterkant av svindelsaken og det økonomiske rotet rundt Big Blue Systems. Kravet henspeiler på de skadevirkninger som selskapet hevder de har blitt påført som en følge av striden med Gjensidige.

Telecom Revy har dessuten fått se en til nå ikke offentliggjort revisorrapport som viser at det har skjedd flere økonomiske uregelmessigheter i driften til Big Blue Systems. Denne revisorrapporten er sentral i politiets etterforskning.

Ingen kommentar
– Jeg vil ikke kommentere hverken kravet mot Gjensidige eller revisorrapporten. Det eneste jeg kan si at eiendomsselskapet Storo ikke vil foreta seg noe med Big Blue Systems før sakene med Gjensidige og Oslo politikammer er ryddet opp i, sier Holstad til Telecom Revy.

– Vi er nå i sluttfasen med etterforskningen som har dratt ut i tid på grunn av stadig nye saksmomenter. Vi vil skrive ut en tiltalebeslutning mot Fabian Roan og en tidligere ansatt i Big Blue Systems, som faktisk har flere strafferettslige forhold på seg. Jeg regner med at denne vil bli oversendt til statsadvokaten i slutten av april, sier politijurist Susie Bergstrand.

Flere rettssaker
Foruten en strafferettssak vil det etter det Telecom Revy erfarer bli reist to sivile rettssaker mot Fabian Roan. Den første er Gjensidiges erstatningskrav på 1,5 millioner kroner som de allerede har betalt Roan for det tapte utstyret som ble stjålet fra lokalene til Big Blue Systems.

Den andre sivile rettssaken vil dreie seg om rettighetene til internett-adressen Gjensidige.com, som Fabian Roan har benyttet i sin personlige “krig” mot forsikringsselskapet. På disse sidene har han blant annet truet og latterliggjort navngitte etterforskere i Gjensidige-konsernet.
Annonse