Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Delprivatisering i år

OSLO: – Hvis Telenor mener at det er hensiktsmessig med en delprivatisering av Telenor International, tror jeg det vil være enkelt å få politisk støtte til dette allerede i år, sier Per Kristian Foss (bildet) i Høyre.

Foss, Per-Kristian
Foss mener at tiden nå er moden for hel- eller delprivatisering av statlige selskaper – det er industrielt sett riktig og viktig, mener han.

Høyres talsmann fikk spørsmålet om privatisering av Telenor, på seminaret Det nye Tele-Norden, som ble arrangert av Telecom Revy og Sentor-gruppen, torsdag.

Politikk blir ikke avgjørende
De politiske rammebetingelsene vil spille en stadig mindre rolle for utviklingen på tele-markedet. – Og det er bra, mener Høyres mann.

Foss mener at utviklingen videre vil være drevet av marked og teknologi, og gjerne i en kombinasjon, og at en kritisk faktor vil være tilgangen på riktig utdannet arbeidskraft.

Lite kunnskap
– Teleliberaliseringen ble drevet frem av den teknologiske utviklingen, ikke av politikere. Det var ingen politiske glede ved liberaliseringen av telemarkdet i Norge.

– Politikere kjenner for lite til hva Telenor driver med, hevder Per Kristian Foss.
Stikkord: Mobil