Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pekefinger om år 2000

OSLO: IT-minister Lars Sponheim (bildet) rettet torsdag en advarende pekefinger mot både privat og offentlig håndtering av år 2000-problematikken. Men samtidig fraskrev Sponheim seg store deler av ansvaret under regjeringens IT-politiske redegjørelse i Stortinget.

Sponheim, Lars ny
Det er første gang regjeringen så sterkt har tatt til ordet for handling i forhold til dataproblemer som vil oppstå rundt år 2000.

– Oppfordrer
– Jeg vil oppfordre alle aktører i privat og offentlig sektor om å ta utfordringen alvorlig. Den enkelte må ta ansvar for sine IT-systemer og samhandling med andre., sa IT-ministeren.

Ikke ansvar
Men samtidig fraskrev Sponheim seg ansvaret for det private næringsliv og kommunene.

– Staten har ikke ansvar i forhold til de problemer som kan oppstå i privat sektor og i kommunene, men vil bidra til at år 2000-problemene tas tak i slik at vi unngår tap av verdier og får en god start på det 21. århundret, sa Sponheim.

Plan
IT-ministeren la vekt på at myndighetene må iverksette tiltak slik at det han kalte «samfunnskritiske funksjoner» ikke rammes. Han vil også etablere nødvendig beredskap for å takle uforutsette situasjoner.

Regjering har innen kort tid til hensikt å legge fram en plan for hvordan år 2000-problematikken skal følges opp.

Kartlegging
Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomførte i januar og februar i år en kartlegging av situasjonen rundt årtusenskiftet i statsforvaltningen. Sponheim lovet at resultatene fra denne kartleggingen vil bli lagt til grunn for videre oppfølging i staten.
Annonse