Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetComs påskedekning ’98

Områdene er sortert alfabetisk etter fylke. NetCom gjør oppmerksom på at det kan være deler av et område som ikke har dekning selv om området er med på listen.

Likeledes kan det være utfartssteder som har dekning selv om de ikke er avmerket på denne listen.

Listene er oppdatert 19. mars 1998

Områdene er sortert alfabetisk etter fylke.

Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Nord-Trøndelag | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder


AUST-AGDER [Til toppen]

BJØRNARÅDekker hytteområde ved Bjørnevatn og Rv 12 mellom Rotemo og Trydalsbekken
BORTELIGod dekning fra ny basestasjon i telemast
BYGLANDSFJORDGod dekning i hele området
BYKLEGod dekning i sentrum. Dekningshull på Riksvei 39 syd for Bykle
EVJEGod dekning i Evje og på Flatebygd, men ikke i Gautestad
ÅMLIDekker Åmli sentrum og skisenter, Rv 39 fra Seljås til Tviland, og Rv 425 Åmli – Fossnes


BUSKERUD [Til toppen]

BLEFJELLGod dekning ved Fagerfjell og sør til Blestua
BROMMAHele sentrum har god dekning. Stedvis svak dekning på veien mot Haglebu
DAGALIGod dekning på Dagali og Dagalifjell
EGGEDAL / TEMPELSETERGod dekning både på hotellet og hytteområdet. Noe svakt ved Istjern nord for Tempelnatten. God dekning i dalen fra Skardsætran (Skåråliåsen) i syd og til Sandvassætra
FLÅGod dekning
GEILOGod dekning i hele området. Stedvis svakt i Havsdalen
GOLGod dekning
GOLSFJELLETNy basestasjon ved Tisleie ved Vasetdansen vintercamping. God dekning i hele Golsfjellet: Lauvset, Skutuset, Steinsstøli, Ørterstølen, Hallinghovda, Sandbekkli, Langstølen, Floten, hele Tisleidalen, Hovda inkl. kjøpesenter og fjellstue, Ølsjøbakken, Asbjørnstølan, og god innendørsdekning på Sanderstølen høyfjellshotell. Noe svakere langs veien fra Hallingdal til et stykke nedenfor Solseter
GRØNDALEN / HEMSEDALDekker Grøndalen hytteområde og alpinanlegg, samt hytter i Bulidalen
GULSVIKGod dekning
HAGLEBUGod dekning i hele hytteområdet veg Haglebu og innover langs Slokovatn
HEMSEDALGod dekning i hele området
IMINGFJELL/UVDALGod dekning på Imingfjell og Sønstevatn
KRØDERENse NOREFJELL
LEVELD/MYSETDekker Rv 7 (sør for Ål) til Vassfjorden ved Vats ( Votnedalen, Leveld, skitrekk ved Veslestølen)
LYKKJADekker noe av Rv 52 Gol – Hemsedal, fra Rv 52 til Lykkja, ved Storevannet og hytteområdet rundt Helsingvannet og Tisleifjorden
MYKINGENForbedrer dekningen i hytteområdene og på hotell på Mykingen, samt hytteområde og alpinsenteret på sørsiden av Rukkedalen
NESBYENGod dekning
NOREFJELLGod dekning i hele området. Noe svakere i området rundt Djupsjøen
SKRIM / OMHOLTSETERGod dekning i hytteområder
SULUÅSENForbedrer dekningen i Kongsberg og Skavanger, samt E 134 østover til Krekling, og fra Kjennerudsvannet til Brudevolltjern
TEMPELSETERse EGGEDAL
TUNHOVDGod dekning i hytteområder ved Tunhovd og Pålsbufjorden
USTAOSETNy stasjon på Ustatind gir god dekning
VEGGLIDekker hytteområde på Veggli, vest til fylkesgrense og sør til Votnedalen


FINNMARK [Til toppen]

FINNMARKSVIDDADekning i tettstedene Kautokeino, Karasjok, Alta og Lakselv. Til dels dårlig dekning på veien fra Alta til Karasjok, fra Kautokeino videre til Karasjok og ned mot Lakselv
KIRKENESse PASVIK
PASVIKIngen dekning i Pasvikdalen foreløpig. God dekning i Kirkenes


HEDMARK [Til toppen]

BUDOR/NORDHUE (HEDMARKSÅSEN)God dekning i området
ELTDALEN / TRYSILKNUTS FJELLVERDENGod dekning i hele området
ENGERDALDekker langs Rv 218 fra svenskegrensa til krysset på Rv 26 på østsiden av Femunden. Dekker Drevsjø og Rv 26 sørover
GÅSBUDekning i området mot Rødberg
HEGGERISETDekker Rv 26 gjennom Engerdal fra Jordet i sør til Engerdal sentrum, hytteområder rundt Engeren og opp til Vestsiden
KONGSSKARDÅSENGod dekning
LJOSHEIM / SJUSJØENDekker hytteområde ved Ljosheim, Svaldra, Øyungen, Granåsen, Bringbusætra og Bjørnåsen
LJØRDALGod dekning i området
MESNALIDekker Mesnali sentrum, samt Rv 216 mot Sjusjøen og Moelv. Dekker hytteområdet rundt, sør og nord for Mesna
NÆROSETDekker Næroset, Åsmarka og deler av veien mellom Moelv og Sjusjøen, samt utbedrer Moelv
OSENSJØENDekker osensjøen med hytteområde og deler av Rv 25 ved Tjernmoen
OSSJØENGod dekning i nordre Osen og innover Slemdalen og Osdalen. Stedvis hull langs Ossjøen
RENÅFJELLETse STORSJØEN
SAVALENGod dekning i hele området
SJUSJØENGod dekning i hele området. Svak fra Kroksjøen og nordover
STORSJØEN / RENÅFJELLETGod dekning i hele området
STORÅSEN / SJUSJØENDekker nordre del av Sjusjøen med følgende hytteområder; Storåsen, Kulåsen, Elgåsen, Ytre Reina og Indre Nysæterhøgda
TRYSILBasestasjon ved Lutnes gir dekning på veien Trysil – Sverige. God dekning i hele området og i Trysil sentrum. Strekningen fra Lutnes over Rysjøen og til Midtskogberget har god dekning
TRYSILKNUTS FJELLVERDENse ELTDALEN
TYNSETGod dekning i hele området
ULVÅBERGETDekker fra Galten i nord langs Rv 217 til Holla i sørvest, og rett sydover til Molttjern
VANGSETERGod dekning


HORDALAND [Til toppen]

EIKEDALEN/RABELHEIAGod dekning
FINSEGod dekning
HALNEDekker langs Rv 7 vest på Hardangervidda
HAMLAGRØNy stasjon som dekker Hamlagrø ferdig før påske
HARDANGERVIDDAStasjon på Finse gir god dekning. Svakere dekning på nordsiden av Hardangerjøkulen
KVAMSKOGENGod dekning
MJØLFJELLDekker hytteområde ved Mjølfjell
RØLDAL / HAUKELIFJELLDekker langs Rv 11 fra Håra til Midtlæger
SKAREGod dekning
VOSSGod dekning i hele området


MØRE OG ROMSDAL [Til toppen]

BONDALSEIDETGod dekning i Bondalseidet skisenter og i områdene rundt
FILEFJELLNoe dekning. God dekning på Maristova
FURSETFJELLETGod dekning
REINSFJELLETDekning i Osmarka
STORDALDekker tettstedet Stordal samt Rv 58 fra og med Stordal opp til krysset ved Vad og videre mot Liabygda
STRANDAGod dekning i skianleggene
TUSTENDekning i både Tusten og Skaret skisenter
VELLEDALENDekker Velledalen mellom Sykkylven og Stranda, sørøst for Ålesund, hytter og alpinanlegg ved Rv 60
VOLDADekning i Volda skisenter
ØRSKOGFJELLETGod dekning i hele området


NORDLAND [Til toppen]

BJØRNEFJELLSettes i drift iløpet av våren 1998
BODØ / JUNKERFJELLETDekker frilufstområdet rundt Soløyvatnet, samt forbedrer dekningen i Bodø sentrum og på Tverrlandet
HERJANGSFJELLETDekker hytteområde på Herjangsfjellet, E 10 fra Trollhøgda til glattkjøringsbanen før Lenvik, samt Rv 829 fra krysset E 10 / Rv 829 mot Saltvatnet
MAJAVATN / BØRGEFJELLDekker E6 fra sørenden av Majavatn til Sefrivatnet
SALTFJELLETGod dekning


NORD-TRØNDELAG [Til toppen]

FORMOFOSSDekker Formofoss sentrum og alpinanlegg, samt E6 Formo – Hafellmyra
MERÅKERGod dekning i Meråker sentrum og i alpinanleggene


OPPLAND [Til toppen]

AURDALHele Danebu har god dekning. God dekning i slalombakken og hytteområdet. Svak innendørsdekning på Danebu serveringssted
BAGNBagn sentrum har god dekning. God dekning i Tonsåsen, Fjellstølen, Blomstølen og Ølesætrin områdene
BEITOGod dekning
BJORLIGod dekning i hele området inkl. slalombakken
DOMBÅS / DOVREFJELLGod dekning i hele området inkl. slalombakken. Basestasjon på Fokstua dekker store fjellområder på Dovrefjell
ESPEDALDekker Rv 255 fra Roa til Espedal fjellstue, samt hytteområde på Storhaugen og rundt Espedalsvannet, Stormyre og nedre Ongsjøen
FEFORDekker i Fefor – Golå området, inklusiv hytter og høyfjellshotell
GOLÅGod dekning i slalombakken, fra vintercampingen i bunnen av bakken og innover mot Valsætrin. God dekning på nedsiden av hovedveien, noe svakere på oversiden
GROTLIGod dekning i hele området, inkl. hotellet
HAFJELL God dekning inkl. E6
HUGULIAse SYNNFJELLET
HØVRINGENGod dekning i hele området
KVITFJELLGod dekning inkl. E6. Noe svakt på toppen av Kvitfjell
MYSUSÆTERGod dekning i hele området. Dekker også innover mot Furusjøen / Kvamsfjellet
NORDSETERGod dekning i hele området
RONDABLIKK / RONDANEGod dekning på Måsåplassen parkering og Rondablikk høyfjellshotell. God dekning over hele Furusjøen og inn mot Appelsinlunden
SKEIKAMPENGod dekning i hele området
SKÅBUGod dekning i hele området
SPÅTINDGod dekning i hele området
SYNNFJELLET / HUGULIAGod dekning i hele området. Noe svakere i Hugulia sentrum og stedvis langs veien mot Nordbygda
TORPAGod dekning i hele området. Stedvis svakt fra Åmot til Steinsvoll
TYINGod dekning i hele området
VENABUGod dekning i hele området
ÅLFJELLDekker hytteområder ved Syndin og Vaset, samt fjellområder ved Yddin, Vangsjøen og Skagstøl


OSLO [Til toppen]

NORDMARKAGod dekning fra basestasjonene på Øyangen, Gyrihaugen og Varingskollen
RØVERKOLLENGir dekning i Lillomarka og forbedrer områder i Nordmarkas østre deler


ROGALAND [Til toppen]

BYRKJEDALDekker Rv 45 fra Gilja, gjennom Byrkjedal sentrum og nesten opp til Øvstabø
GULLINGENVil bli satt i drift før påske. Vil dekke vintersportstedet på Gullingen, samt deler av veien mellom Jøsenfjorden og Sand
GYADALEN / EIKELANDSDALENDekker Rv 45 mellom Bjørnestadvatnet og Gyavatnet, samt hytteområde i Birkellandsdalen
SAUDADekker Sauda sentrum (langs Rv 520) samt Saudasjøen og hytte-/vintersportsområdet Svandalen
STAVTJØNNGod dekning i området inklusiv alpinanleggene. Noe svakt ved Grøtteland camping


SOGN OG FJORDANE [Til toppen]

SOGNDALSDALENGod dekning på Hollekve
STRYNDekning i Stryn skisenter
STRYNEFJELLGod dekning på Strynefjell sommerskisenter
TURTAGRØDekker veistrekningen mellom Turtagrø turisthotell opp til Galgeberg
UTVIKFJELLETGod dekning i skianlegget på Utvikfjellet og Karistova
VASSENDENDekning i Vassenden skisenter
VIKAFJELLETDekker områder på Vikafjell sør for Vik


SØR-TRØNDELAG [Til toppen]

FAGERHAUGDekker E6 sør for Oppdal mot toppen av bakkene ned mot Kløfta bru
GRANÅSENGod dekning
HEMNKJØLENGod dekning
LØNSETGod dekning – dekker hele Vangslia
OPPDALGod dekning – dekker hele Oppdal sentrum, samt skiområdene Hovden og Stølen
RØROSGod dekning i sentrum, noe svakere på vidda
SKARDVATNET ved OPPDALDekker hytteområdene rundt Skardvatnet og Nerskogen
SKARDVOLLENGod dekning
STUGUDALGod dekning i hele hytteområdet rundt Stugusjøen. Svakere dekning på fjellet i retning Brekken, samt nedover mot Tydal.
SYLENELite og ingen dekning i selve Sylmassivet. Dekning på Storlien og på nordsiden av Sylne og i Stugudalen på sydsiden av Sylene
TEVELDALENBasestasjonen dekker Teveldalen og området inn mot Storlien


TELEMARK [Til toppen]

ARBUVATNVågsli skisenter v/Haukelifjell kommer i drift til påske
BIRTEDALENI drift til påske
BOLKESJØGod dekning
GAUSTADTOPPENDekker hytte og alpinområde ved Gaustadblikk og fjellveien over mot Tuddal, samt fjellområder i nærliggende områder av Gaustadtoppen
GAUTEFALLGod dekning
HAUKELIGREND God dekning
HOVDENGod dekning
LIFJELLGod dekning
MØSVATNGod dekning på campingplass, hoteller og slalombakke
RAULANDGod dekning på hoteller, campingplass og alpinanlegg
RJUKANGod dekning i sentrum og fjellområdene
TUDDALGod dekning i hytteområdet og hotellet


TROMS [Til toppen]

ANDSELVse INDRE TROMS
HEGGELIAse INDRE TROMS
INDRE TROMSØverbygd har god dekning. God dekning i Heggelia / Andselv
SKIBOTNDekker E 6 fra Elsnes til Brennes, samt tettstedet Skibotn og langs Rv 868 til Lyngseidet sentrum
ØVERBYGDse INDRE TROMS


VEST-AGDER [Til toppen]

FIDJELANDGod dekning også innendørs på høyfjellshotellet
HUNNEDALENDekker Rv 45 mellom Øvstebø og Valevatn, samt stort hytteområde ved Tverråtjern
KNABENGod dekning i hytteområde
SIRDALDekker Sinnes og Solheimsdalen
TONSTADDekker Tonstad sentrum, Rv 42 fra Bjørnestadvatnet, Rv 468 til Hompland, samt deler av hytteområde i Gjosdal

Til hovedsiden for Internettavisa Telecoms påskedekning 1998

Annonse
Stikkord: Mobil