Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Med mobiltelefon på hytta

TROMSØ: Det er mulig å gjøre noe med dårlige sende- og mottaksforhold for mobiltelefon på hytta. Bruk av ekstern antenne, eller en forsterker (gjelder NMT-450), kan bety forskjellen mellom god og dårlig dekning.

deskill.
Felles for alle løsninger som skal gi bedre dekning er at en prøver seg fram med plasseringen av antenna. Noen ganger kan det være nok bare å flytte den eksterne antenna et par meter. Retningen til nærmeste basestasjon bør en alltid kjenne ved montering av ekstern antenne.

Eksterne antenner
For de som vil være mest mulig tilgjengelig kan det lønne seg å bruke en utvendig/ekstern antenne. Det finnes flere typer utvendige antenner på markedet.

Antenner for bilmontering kan brukes, men en må huske på at disse må ha et jordingsplan. Ved vanlig bilmontering fungerer bilens karosseri som jordingsplan. Det finnes i handelen egne antenner med påmontert jordingsplan mellom antennefoten og selve antenna.

Fast antenne
De som vil bedre forholdene for mobiltelefonbruk fra hytta permanent, kan montere en fast antenne. Disse er i utseende lik fjernsynsantenner, og rettes inn mot nærmeste basestasjon. Slike antenner finnes både for NMT og GSM.

Før en går til anskaffelse av nytt fast antenneutstyr bør en prøve en bilantenne med magnetfot på stedet, for å sjekke forholdene i utgangspunktet.

Ved bruk av utvendig/ekstern antenne må en huske på at desto kortere ledning mellom antenna og telefonen, desto sterkere signaler får telefonen.

Forsterker til NMT-450
Har en tilgang til strøm på hytta, enten det er 220V eller 12V fra solcellepanel eller batteri, kan løsningen være NMT-450 tilkoblet en forsterker. Med en slik forsterker (Booster) kan utgangseffekten økes fra 2W til inntil 15W for en håndholdt NMT-450 telefon.

Til hovedsiden for Internettavisa Telecoms påskedekning 1998

Annonse
Stikkord: Mobil