Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-satsing ødelegger for barna

OSLO: – Vi er ikke glad for at det blir kjøpt inn utrangert datautstyr til skolene. Det er et uheldig signal og kan lett gi skolen et B-stempel, sier Sigmund Liberg i Nasjonalt Læremiddelsenter.

gammelPC
Liberg presiserer ovenfor internettavisa Telecom at læremiddelsenteret ikke er imot gjenbruk av gammelt utstyr, men mener at med det kompetanseutgangspunktet som skolene har, er det vanskelig å nyttiggjøre gammelt utstyr og programvare i undervisningen.

Forskjellene øker
– Undersøkelser i skolen viser at bare en tredjedel av skolene har Internettilknytning, men et abonnement i seg selv sier lite om tilgjengeligheten for elevene. Vi sliter med å få maskinene ut i klasserommene, sier Liberg til internettavisa Telecom.

Kommunen har ansvaret
Ifølge læreplan for grunnskolen kan kommunene innføre IT i skolen i takt med sin økonomiske evne.

At ansvaret ligger hos den enkelte kommune gjør at satsingen blir ujevn, og avstanden mellom skoler som har bra utstyr og de som sliter med lite eller gammelt utstyr, bare øker.

– Norge er et av de få land som ikke går inn med sentrale midler for å øke maskintettheten i skolene, sier Liberg.