Hopp til navigasjon Hopp til innhold

300 ut av Telenor Bedrift

OSLO: Før sommeren skal Telenor Bedrift slankes med 300 ansatte . I tillegg skal programvaredivisjonen skilles ut som eget selskap. Visekonsersjef Jon Fredrik Baksaas (bildet) har satt opp tempoet i ryddejobben etter fjorårets underskudd på 188 millioner kroner.

Baksaas (smiler)
Innen utgangen av mai skal 300 ansatte i Telenor Bedrift ha fått et tilbud om overgang til andre enheter, avgangspakker, kompetanseheving eller støtte til egenetablering. Innen året skal alle være ute av Telenor Bedrift bekrefter informasjonsdirektør Jan Kristensen ovenfor internettavisa Telecom.

Problembarn
Telenor Bedrifts underskudd i fjor på hele 188 millioner kroner skyldtes minus på programvaresatsingen. Nå skilles problembarnet ut i eget selskap.
1. juni skilles Divisjon Programvare ut som eget forretningsområde – på lik linje med Telenor Bedrift AS. Det nye selskapet får navnet Telenor Programvare AS og skal ledes av Bjørn Trondsen, som er divisjonsdirektør i dag.

Datterselskaper
Inn i det nye forretningsområdet fusjoneres selskapene Telenor Novit, Telenor Allianse, Telenor Financial Systems og Telenor Info-Medica. I tillegg skal stormaskindriften som ligger i dagens Telenor Bedrift overføres til programvareområdet.

For å nedlegge?
Enkelte vil hevde at det vil være lettere å legge ned programvaresatsingen hvis man ikke får overskudd nå når det er skilt ut i et eget selskap. Men Telenor Bedrift hevder å ha gode grunner i sin pressemelding:

Satser
– Telenor har investert i programvareområdet for å kunne levere totalløsninger innen tele- og dataområdet. Programvareområdet videreføres nå som et selvstendig forretningsområde for å synliggjøre Telenorkonsernets posisjonering og verdiskaping i denne delen av markedet, sier Jon Fredrik Baksaas.