Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nødetater med felles radionett

OSLO: Nødetatene brann, politi og helse, med tilhørende departementer har nå satt i gang et prosjekt for å utrede mulighetene for et felles radiosamband. Et forprosjekt har konkludert med at en løsning skal være basert på den europeiske TETRA-standarden (Trans European Trunked Radio).

– Det prosjektet som nå settes i gang vil ende som en anbefaling til regjeringen. En foreløpig målsetning er et radiosamband som kan settes i drift i år 2005, så det er langt fram. Kostnadene vil trolig ligge på mellom en og to milliarder kroner, sier underdirektør Ole Hafnor i Justisdepartementet til internettavisa Telecom.

Felles samband
– Vi er i disse dager i gang med å ansette en egen prosjektleder. Vi vil sette ned en styringsgruppe og flere prosjektgrupper som skal se både på hvilke løsninger som benyttes i dag og mulighetene for et felles samband i fremtiden, sier Hafnor.

Nødetatene har ikke tidligere hatt noe felles samband. Noe av utfordringen ligger i at et radionett må være fullstendig landsdekkende. Samtidig må de ulike etatene, som for eksempel politiet, ha mulighet til å koble ut sin del av sambandet, og kommunisere internt, når det er nødvendig.
Stikkord: Mobil