Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvaret invaderer Internett

TELEGRAM: Forsvaret har sendt sine tropper ut i Cyberspace. Fra mandag av har det norske militæret inntatt Internett med egne vevsider: Forsvarsnettet.

Nå har riktignok enkelte militære avdelingen allerede gjort sine spredte forsøk med å presenteres seg på Internett. Men etter at de offisielle vevsidene til Forsvaret ble lansert på mandag, skal Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet marsjere i takt – også på nettet.

Vevsoldater
Ifølge en melding fra Aftenposten har Forsvaret gjort bruk av vernepliktige for å realisere nettsidene. Et eget Internett-kontor er opprettet ved Presse- og informasjonskontoret i Forsvarets Overkommando. Nettsiden har fått navnet Forsvarsnettet.

Nyttig innhold
På Forsvarsnettet er det allerede en del nyttig informasjon. For ungdom finnes det lenker til utdanning og verneplikt. For andre kan informasjon om FN-tjenesten være interessant.

Journalister og andre nyhetshungrige kan glede seg over pressemeldinger. Men det finnes også andre publikasjoner fra og om Forsvaret, eksempelvis langtidsmeldingen for Forsvaret (Stortingsmelding nr. 22 1997/98).

Nettadressen er:
http://www.mil.no/