Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor nekter lovbrudd

OSLO: Telenor Privat og adm. direktør Stig Herbern (bildet) hevder nå at avtalen de har inngått med Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ikke er med på å begrense konkurransen på telemarkedet. I et brev til konkurransetilsynet avviser de påstanden fra Tele2 om at avtalen skal være i strid med konkurranseloven.

Herbern, Stig ny1
Bakgrunnen for Telenors brev til Konkurransetilsynet er henvendelsen fra Tele2 i midten av februar der de ber Konkurransetilsynet granske avtalen mellom Telenor og NBBL.

Tele2 og arbeidende visestyreformann Morten Neeb hevder at Telenor dikterer samtrafikkavtalene og dekker opp eget underskudd via en kryss-subsidiering.

Resultat av volum
Telenor forsvarer seg med at ordningen med NBBL gir det enkelte borettslag tilbud om, men ikke plikt til, å inngå avtale om levering av tjenester og produkter.

De hevder videre at årsaken til at Telenor kan yte rabattene er besparelsen som ligger i at et boligbyggerlag er en storkunde, og at rabattenes størrelse er et resultat av totalt trafikkvolum.

Avtale positiv for kundene
Telenor Privat avviser derfor Tele2s påstand om at avtalen er lovstridig.

Etter Telenors oppfatning vil avtalen ha en positiv innvirkning på konkurransen i telemarkedet, og bidra til et bedre tilbud for kundene. Saken ligger nå til behandling hos Konkurransetilsynet.

– Vi regner med at vi om en måneds tid vil kunne ta stilling til hva vi skal foreta oss, sier seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet til internettavisa Telecom.
Stikkord: Mobil