Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nye kutt i Telenor Bedrift

OSLO: – Telenor Bedrift har blitt for klumpete i måten vi arbeider på, sier administrerende direktør Jon Fredrik Baksaas, som blant annet varsler om stillingskutt for å få selskapet på rett kjøl før nyttår.

Det ble satt av 70 millioner kroner i fjor til ”omstruktureringer”. Til 2. kvartal i år skal det foreligge konkrete tiltaksplaner for hvordan disse pengene skal brukes. Omstruktureringene skal i hovedsak ta sikte på kostnadsreduksjon, effektivisering og økt produktlønnsomhet.

Færre ansatte
I klare ord betyr det færre ansatte allerede innen utgangen av 1998. Noe også Telenor Bedrift bekrefter, uten at de verken er villige til å gå ut med tall eller fortelle om dette skal skje ved oppsigelser eller ved naturlig avgang.

I fjor høst ønsket man å redusere med 600 ansatte ved naturlig avgang over tre år. Men dette tallet gjelder ikke lenger. I et dokument fra Telenor Bedrift heter det at det skyldes ”dels fordi Telenor Bedrift (Divisjon IT-Service) allerede har virksomhetsoverført 1.300 ansatte per 1. mars til Telenor Service og Installasjon. Men også dels fordi vi må reduseres driftskostnadene betydelig raskere enn forutsatt i høst.”

– Hvor mange færre ansatte er Telenor Bedrift ved utgangen av 1998?
– Jeg ønsker ikke å gå ut med tall. Jeg er mer opptatt av lønnsomhet, sier Baksaas, som påpeker at dette en del av de tiltaksplanene som skal være klare i 2. kvartal i år.
Organisasjonen forblir

Telenor bedrift har nå et uttrykt behov for å konsolidere sin organisasjon. Derfor er det mye som tyder på at verken de tre resultatområdene Kommunikasjon og Utstyr, Programvare og IT-service eller deres tilhørende divisjoner endres. Men Baksaas stenger ikke døren helt for organisatoriske endringer.

– I en sektor under rask og stadig endring har vi ikke valgt vår endelige organisasjonsform, sier Baksaas.

Virtuell organisasjon
Klassiske hierarkiske bedriftsstrukturer skal ifølge Baksaas bli mindre vesentlig. Det skal bli mer samarbeid på tvers av datterselskapene i Telenor. Dette forventer man skal effektivisere.
– Vi ble for avanserte og genererte for mye arbeid internt i Telenor Bedrift. Når så hverdagen vår kompliseres trenger vi konsolidering, sier direktøren.