Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Åndsverk i rommet

OSLO: Norge godkjenner en europeisk konvensjon som regulerer opphavsrettigheter i forbindelse med satellittkringkasting.

Regjeringen besluttet fredag å godkjenne en europeisk konvensjon som regulerer spørsmål knyttet til opphavsrett og andre rettigheter i forbindelse med satellittkringkasting over landegrensene.

Det viktige punktet for denne Europarådskonvensjonen er å slå fast at bare ett lands regler skal gjelde for fastsettelse av rettigheter for kringkasting med satellitter.

Konvensjonen har samme type regler for sendinger over ulike typer satellitter, såfremt sendingen går over landegrensene og kan mottas direkte av allmennheten.

Rettigheter
Konvensjonen setter også minimumsregler til beskyttelse av opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter av programmer i samsvar med internasjonale konvensjoner på området.

Konvensjonen er svært lik EUs satelitt- og kabeldirektiv, som Norge allerede er bundet av. Ingen stater har hittil ratifisert konvensjonen.

Den trer i kraft tre måneder etter at den er ratifisert av syv stater, hvorav minst fem er medlemmer av Europarådet.

Stikkord: Mobil