Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny kurs for Telia

STOCKHOLM: Telias fremtidige ekspansjon skal skje i Norden og i Østersjøområdet. Det går frem av en proposisjon om retningslinjene for Telias virksomhet

Den svenske regjeringen la proposisjonen frem for riksdagen onsdag. Den inneholder blant annet begrensninger for selskapets geografiske spredning.

Investeringer vurderes nøye
Hovedlinjene er at selskapet skal operere i Østersjøområdet og i Norden. Investeringer utenfor denne regionen skal vurderes nøye i forhold til risiko.

Telias utenlandssatsinger har hittil slukt svært mye kapital. I 1997 utgjorde samlet tap for de utenlandske selskapene rundt 900 millioner kroner. Dette var en økning fra 1996 hvor tapet var 700 millioner.
Stikkord: Mobil