Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kompetanse-krig i IT-parker?

OSLO: IT-Fornebu var først ute. Nå dukker prosjekter og planer om IT-parker opp som paddehatter rundt i hele landet. Men underskuddet på IT-kompetanse kan bli kritisk for de lokale prosjektene.

Felles for samtlige lokale visjoner og initiativ er blant annet ønsket om å trekke til seg bedrifter og kompetanse og skape varige arbeidsplasser i en fremtidsrettet næring, i sitt område. En problemstilling som uvilkårlig dukker opp er om det ikke vil kunne oppstå en situasjon der prosjektene kan slå hverandre i hjel i kampen om nødvendig kompetanse.

Virksomhetskritisk
–Kompetanse er helt klart en av de mest virksomhetskritiske faktorene. Per i dag er situasjonen et kraftig underskudd på dette området. De ansvarlige for IT park-planene må stille spørsmålet om prosjektet er liv laga. Finnes det folk, spør markedsdirektør Odd Erik Martinsen i Arbeidsdirektoratet.

Ikke nok studenter
Et unisont krav fra næringslivet har i lengre tid vært at utdanningskapasiteten innenfor IT må økes. Ifølge Martinsen er dette alene ikke nok til å møte behovet for kompetanse i årene fremover. En grunn til dette er at kullene som går ut av videregående skole ikke er store nok til å dekke behovet på alle områder.

– Vi må tenke nytt og utradisjonelt. Det er nå et reelt underskudd på arbeidskraft, samtidig som gjennomsnittsalderen på arbeidsstokken øker, sier Martinsen.

Tilgjengelige ressurser
Etterutdanning alene løser heller ikke problemet. Martinsen mener det i langt større grad må spilles på ressurser som er tilgjengelige i befolkningen i dag.

– Vi ser for eksempel at det totalt sett er få kvinner som jobber med IT. Det blir viktig å se på hvordan vi kan nyttegjøre oss det potensialet disse representerer, sier Martinsen.

Kompetente fremmedkulturelle
– Ikke minst gjelder dette innvandrere. Vi må nyttegjøre oss av den kompetansen de representerer. I dag kan faktisk en ingeniør, som snakker norsk, risikere å ikke få jobb, mye på grunn av at han er svart, sier Martinsen.

Ingen yrkeshemminger
Han peker videre på den gruppen som i dag kalles yrkeshemmede. En omskolering og tilrettelegging av arbeidssituasjonen for disse vil medføre at langt flere kommer seg ut i arbeidslivet. Det er mange eksempler på at mulighetene er store for nettopp denne gruppen innenfor IT. Kompetansen sitter i hodet, resten handler ofte teknisk tilrettelegging.

Tyske og franske ingeniører
Likevel mener Martinsen at det i økende grad vil bli nødvendig å hente kompetanse utenlands. Situasjonen i våre naboland er i ferd med å endre seg slik at det er lite å hente der. Behovet for ingeniører ligger på om lag 2000 i året som kommer.

– Vi har reelle ambisjoner om å klare å knytte til oss 1500 i løpet av 98. Derfor satser vi på Tyskland og Frankrike, og vil blant annet ha en stand på en messe for nyutdannede sivilingeniører i Paris, sier han.