Hopp til navigasjon Hopp til innhold

År 2000-krise i Telenor

BERGEN: Telenor må gå igjennom 65.000 programmer i 150 systemer som følge av år 2000-problemet. Og bombene venter ikke: Allerede ved siste årsskifte krasjet kundesystemet Telsis som følge av millenniumproblematikken.

Det er leder Tord S. Andersen ved Telenor forskning og utvikling i Bergen som sier dette til ukeavisa Telecom Revy. Andersen har ansvaret for all oppgradering av forsknings- og utviklingsavdelingens IT-systemer til å håndtere årtusenskiftet. Av de 23 år 2000-prosjektene i Telenor, er dette et av de mest omfattende.

Totalt vil 65.000 program, i 150 ulike systemer, bli analysert, testet og rettet opp, dersom det viser seg å være nødvendig.

Kollaps
Årsaken til at kundesystemet Telsis kollapset da nyttårsklokkene ringte inn dette året, var at en av kundene til Telenor hadde fornyet telekontokortet sitt to år fram i tid.

Selv om feilen bare rammet en av tjenestene i kundesystemet, kollapset hele systemet.

– Feilene ble rettet opp etter bare to dager, og fikk ikke alvorlige konsekvenser. Hendelsen var likevel en alvorlig tankevekker, sier Andersen.

Kritisk
Kundesystemet er kritisk for Telenors ordre- og faktureringsvirksomhet. En langvarig svikt i dette eller i et annet av våre sentrale IT-systemer ville rammet konsernet økonomisk. Selv noen få dagers nedetid kan få store konsekvenser.

Alt oppstyret om år 2000-problematikken til tross; fortsatt er det mange som ikke tar advarslene på alvor, frykter Andersen.

– Vi i Telenor vet at vi får problemer, og har derfor lagt opp til omfattende tester og renoveringsarbeid, sier Andersen.

Ferdig 1.juli
Telenor forskning og utvikling har lagt ned en kjempeinnsats på området. Store ressurser er satt inn på den prioriterte oppgaven. I tillegg til Telenors egne mannskaper, har Andersen disponert ressurser i USA og i India.

Forsknings- og utviklingsavdelingen skal ha avsluttet sitt engasjement i år 2000-problematikken innen 1. juli i år, i følge lederen for Telenor forskning og utvikling i Bergen.